2°C

25
Powietrze
Wspaniałe powietrze!
Korzystaj z życia!

PM1: 10.35
PM25: 14.92 (59,67%)
PM10: 20.33 (40,66%)
Temperatura: 2.12°C
Ciśnienie: 1022.48 hPa
Wilgotność: 91.29%

Dane z 10.04.2020 05:25, airly.pl


facebook

Pożyczka na budowę przedszkola, absolutorium dla burmistrza i zmiany w budżecie – czyli IX sesja Rady Miasta w skrócie

18.07.2019
Przedszkole Miejskie nr 2 (fot.: minskmaz.com)

Na ostatniej sesji Rady Miasta dyskutowano m.in. pożyczce na budowę Przedszkola Miejskiego nr 2, absolutorium dla burmistrza i o zmianach w budżecie Mińska na 2019 rok – opowiada specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński.

Istotną sprawą na IX sesji Rady Miasta było przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki do 8 milionów złotych oraz uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do miliona złotych. Radni zamierzają przeznaczyć te środki na inwestycję „Rewitalizacja terenu Szkolno-Przedszkolnego nr 1”. W ramach tego projektu zaplanowano:

- budowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 2. Zgodnie z projektem na parterze będą znajdować się 4 sale dla 25 dzieci na pobyt całodzienny w wieku 3-4 lata (w tym 2 sale podzielone ścianą składaną) i sala dla 25 dzieci na pobyt do 5 godzin dziennie/dwie zmiany. Na piętrze zaprojektowano 3 sale dla 25 dzieci starszych 5-6 lat oraz łącznik komunikacyjny prowadzący do sali sportowej szkoły. Łącznie z obiektu będzie mogło korzystać do 225 dzieci, czyli o 100 więcej niż obecnie. Ciekawostką jest, że z poziomu piętra można będzie wyjść na taras nad częścią parterową, z nawierzchnią ekologiczną czyli np. w trawie.

A także:

- Budowę miejsc parkingowych i mam nadzieję, że połączymy to z przebudową obecnego placu postojowego oraz remontem drogi dojazdowej do bloku znajdującego się przy ul. 1 PLM Warszawa 1d. Te remonty wydają się niezbędne, jeżeli chcemy ułatwić rodzicom dowóz dzieci, a przy okazji mieszkańcom dojazd i zaparkowanie samochodu. Okoliczni mieszkańcy czekają już na taką inwestycję wystarczająco długo, o czym nie raz rozmawiałem z Panem burmistrzem. Liczę, że dzięki tej inwestycji wreszcie rozwiążemy i ten problem – przekonuje Łukasz Lipiński.

Projekt zakłada, że całość prac uda się zrealizować do 2021 roku.

Pożyczka ma zostać zaciągnięta na preferencyjnych warunkach w ramach programu JESSICA 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego, a jej spłata nastąpi z dochodów miasta w latach 2022-2026.

Uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta: pożyczkakredyt, wynik głosowania.

Istotną sprawą na sesji było także przyjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania oraz rozpatrzenie sprawy absolutorium dla Burmistrza naszego miasta.

– Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym w tym roku po raz pierwszy Rada Miasta nie tylko głosowała nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu, ale również głosowała nad wotum zaufania dla burmistrza – wyjaśnia Łukasz Lipiński. – Ustawodawca zobligował burmistrza do przedstawienia Radnym rocznego raportu o stanie miasta. Raport ten obejmował podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Ciekawa dla mieszkańców powinna być debata, bo mają prawo w niej brać udział zarówno radni, jak również mieszkańcy i liczę, że za rok znajdą się osoby, które będą chciały zabrać głos w tym punkcie – dodaje.

Cała uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta, wynik głosowania

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad rozpatrzono sprawę absolutorium dla burmistrza. To taki sformalizowany sposób kontroli i oceny wykonania budżetu przez włodarza miasta tym bardziej dla niego istotny, gdyż nieudzielenie absolutorium z wykonania budżetu może uruchomić procedurę usunięcia go z urzędu. Po przeanalizowaniu: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018, Sprawozdania finansowego za rok 2018, Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Informacji o stanie mienia miasta radni postanowili udzielić burmistrzowi absolutorium. Za było 15 osób, a 3 się wstrzymały.

Cała uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta, wynik głosowania.

Miejscy radni dokonali także zmian w budżecie miasta:

  • przeznaczyli 32.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Policji w Mińsku Mazowieckim, w tym na dodatkowe patrole 25.000,00 zł oraz kwotą 7.000,00 zł dofinansowali fundusz nagród,
  • zwiększyli o 50.000,00 zł środki na budowę ul. Janka Paruzela,
  • zwiększyli o 100.000,00 zł środki na zakup książek i pomocy dydaktycznych dla Miejskiej Szkoły Artystycznej.
  • w związku ze zwiększeniem się od miesiąca czerwca ilości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego zwiększyli kwotę dotacji o łącznie ponad 90.000,00 zł w trzech niepublicznych jednostkach oświaty,
  • zwiększyli o 16.400,00 zł środki na działania związane z profilaktyką raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV.

Cała uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta, wyniki głosowania.

Relację z ostatniej sesji Rady Miasta można obejrzeć na YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=BfuXTz74gFY 

Łukasz Lipiński: bezpartyjny Radny z ramienia Mińskiego Forum. W Radzie Miasta od 2010 r, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności. Z zawodu prawnik. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Mińskiej Ligi Koszykówki.


Inne aktualności

OK