-3°C

77
Powietrze
Zła jakość powietrza!
Jakość powietrza możemy określić jednym słowem - FATALNIE.

PM1: 35.68
PM25: 59.16 (236,62%)
PM10: 91.40 (182,8%)
Temperatura: -3.02°C
Ciśnienie: 1020.18 hPa
Wilgotność: 91.10%

Dane z 21.01.2019 05:10, airly.pl


facebook

Parafia Prawosławna w Mińsku

07.03.2018

22 stycznia została erygowana w naszym mieście nowa Parafia Prawosławna pod wezwaniem św. Spirydona Cudotwórcy. Na portalu minskmaz.com rozmawiamy z jej proboszczem – księdzem Gabrielem Białomyzym...

Ile osób prawosławnych mieszka w Mińsku i okolicach?

Ks. Gabriel Białomyzy (G. B.) – Obecnie Parafia Prawosławna p.w. Świętego Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim liczy około 100 osób. Zgodnie z decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego o jej erygowaniu, zostały wyznaczone granice administracyjne działalności parafii, które obejmują cały powiat miński. W samym mieście znajduje się wiele rodzin prawosławnych, ale wierni zamieszkują również okoliczne miejscowości. Od czasu podania do publicznej wiadomości informacji o powstaniu parafii nieustannie przybywa wiernych. I wyrażają oni ogromną radość z jej powołania.

Erygowanie parafii to również dobra wiadomość dla osób wyznania prawosławnego zza granicy, którzy pracują w naszym mieście i okolicach.

G. B. – Rzeczywiście, odnotowujemy również sporą część wiernych zza wschodniej granicy, np. z Ukrainy czy Białorusi. Nie wykluczamy także obecności na terenie powiatu osób prawosławnych innych narodowości. Być może do niektórych nie dotarła jeszcze informacja o istnieniu parafii, więc ich ujawnienie się może być kwestią czasu. Do chwili obecnej nikt nie przypuszczał, że w Mińsku i okolicach może być tylu wiernych wyznania prawosławnego. Uważam, że to spora liczba, biorąc pod uwagę obecny etap organizacji życia liturgicznego w tym regionie.

Gdzie znajduje się mińska Parafia Prawosławna? Pod czyim patronatem działa? I dlaczego została erygowana? Czy w tym miejscu działał wcześniej punkt duszpasterski?

G. B. – Obecnie siedziba Parafii Prawosławnej znajduje się przy ul. Warszawskiej 69 w Mińsku Mazowieckim. Do tej pory funkcjonował w mieście Prawosławny Punkt Duszpasterski. Dzięki uprzejmości kapłana Jarosława Marii Jana Opali – proboszcza parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, od 14 lutego 2016 roku, po około 100 latach nieobecności Prawosławia w jego liturgicznej formie, ponownie miał szansę wybrzmiewać głos coniedzielnej prawosławnej liturgii. Głównym inicjatorem tworzenia wspólnoty wiernych prawosławnych jest wspomniany wyżej Ekscelencja, który z uwagi na dość liczną diasporę wiernych w tej części Polski, widział wyraźną potrzebę organizacji prawosławnego życia liturgicznego w Mińsku. Z jego błogosławieństwa, święty Spirydon Cudotwórca, biskup Tremituntu, został wybrany na niebiańskiego patrona parafii.

Jak często odbywają się nabożeństwa?

G. B. – Święta Liturgia celebrowana jest w każdą niedzielę o godz. 10. W zależności jednak od okresu w roku liturgicznym, w którym znajduje się Cerkiew prawosławna, nabożeństwa są sprawowane w większej liczbie oraz częstotliwości, jak np. w obecnie trwającym Wielkim Poście.

Czy w parafii odbywają się tylko nabożeństwa, czy może także inne wydarzenia związane ze wspólnotą prawosławną w Mińsku i okolicach?

G. B. – Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla oraz dzięki uprzejmości dyrekcji Miejskiego Domu Kultury w Mińsku niedawno udało się zorganizować koncert Męskiego Zespołu Wokalnego z Kijowa „PERFECTUM”. Pomysł zrodził się z faktu ponownego pojawienia się Prawosławia w Mińsku po tak długim czasie i naszej chęci zaprezentowania mieszkańcom miasta namiastki kultury i duchowości Prawosławia. Wierzymy, że podobne wydarzenia będą miały miejsce w przyszłości.

W XIX i na początku XX wieku istniały w Mińsku Cerkwie. Obecnie nabożeństwa odbywają się w tymczasowej kaplicy domowej, a czy planowana jest budowa Cerkwi?

G. B. – Rzeczywiście, są plany budowy kaplicy na terenie, na którym znajduje się teraz dom parafialny. Obecna, domowa kaplica w niewielkim stopniu zaspokaja nasze potrzeby. Dlatego w przyszłości naturalna, uzasadniona i absolutnie konieczna wydaje się potrzeba zbudowania niewielkiej kaplicy, mogącej służyć szerszej liczbie wiernych. Jesteśmy pełni nadziei na pomoc ludzi dobrej woli oraz wiary w sercu, że Dobry Bóg nam pomoże w realizacji tego Bożego dzieła.

Jak żyje się wyznawcom prawosławia pośród większości chrześcijańskiej w Mińsku i okolicach?

G. B. – Pamiętajmy o tym, że Kościół Prawosławny to także jedno z wyznań chrześcijańskich. Odnoszę wrażenie, że prawosławni żyjący od wielu lat w Mińsku potrafili stworzyć z pozostałymi mieszkańcami miasta harmonijną całość. Jako proboszcz parafii osobiście spotykałem się z dużym zrozumieniem zarówno ze strony władz samorządowych, przedstawicieli różnych państwowych placówek, jak też samych mieszkańców miasta.

Więcej informacji o Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Spirydona Cudotwórcy można przeczytać na stronie: http://cerkiew-minskmaz.pl

Inne aktualności

OK