Zarejestruj
7°C
Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

WOJDYGA Piotr Wojciech

Wiek: 53, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki
Kandydat do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
Okręg nr 3, KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska (lista nr 4)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego VII kadencji Rady Miasta.

Od urodzenia związany z Mińskiem Mazowieckim. Od wielu lat aktywnie działam w organizacjach społecznych – jestem
wiceprezesem Klubu Dawnych Motocykli MAGNET i działaczem Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.
Jestem pomysłodawcą i jednym z organizatorów zlotu zabytkowych pojazdów „Warkot” odbywającego się we wrześniu na terenie naszego miasta.

 

Od 2016 r. przewodniczę Komitetowi Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki. Interesuję się zabytkową motoryzacją oraz historią naszego miasta. 

Przewodniczę Radzie Muzeum przy Muzeum Ziemi Mińskiej. Wykształcenie wyższe.

 

W kończącej się kadencji udało mi się zrealizować:

  • rewitalizację parku miejskiego
  •  budowę parkingu przy skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Siennickiej
  •  budowę placu zabaw przy ulicy 1 PLM Warszawa
  •  wybudowaliśmy nowy stadion przy ulicy Budowlanej i nowy budynek przedszkola nr 5

 

Plany na najbliższą kadencję to:

  • budowa nowego budynku przedszkola przy ulicy Szkolnej
  • budowa nowych ulic m.in. Szpitalnej, Huberta, Paderewskiego
  • dalsza rewitalizacja parku miejskiego i kontynuowanie nasadzeń zieleni miejskiej m.in.: budowa parku miejskiego na terenie po barakach na Serbinowie,
  • stworzenie nowych skwerów na terenie miasta
  • rozwój komunikacji miejskiej
Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska