Zarejestruj
12°C

STĘPIEŃ Piotr Ryszard

Wiek: 43, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki
Kandydat do Rady Powiatu Mińskiego
Okręg nr 1 - miasto Mińsk Mazowiecki, KW Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 10)

Szanowni Państwo, Przyjaciele, Drodzy Mieszkańcy Mińska!

Zdecydowałem się kandydować w tegorocznych wyborach do Rady Powiatu. Dlaczego?

Oczywiście na pierwszym miejscu czuję potrzebę pomagania i działania dla dobra naszej lokalnej społeczności.  Chciałbym kontynuować działalność Radnego Rady Powiatu, którą rozpocząłem trzy lata temu. Będąc przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz przedstawicielem Wojewody w Radzie Społecznej w Szpitalu Powiatowym, moja główna aktywność skierowana była właśnie na służbę zdrowia i pomoc społeczną.
Dzięki pełnemu zaangażowaniu i wsparciu wielu osób, w tym parlamentarzystów, zmieniamy na lepsze miejsce oraz jakość świadczonych usług. Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe spowodowały, że potrafię słuchać i skutecznie realizować założone cele. Uważam, że właśnie takie cechy powinny mieć osoby, które dzięki społecznemu zaufaniu mają zarządzać naszym powiatem.
Mam dużo energii, pomysłów oraz doświadczenia na wielu płaszczyznach, które będę starał się wykorzystać w służbie Mieszkańcom. Dlatego proszę o Państwa głos w nadchodzących wyborach!
Nie zawiodę.

Od ponad 20 lat jestem mieszkańcem Mińska Mazowieckiego.
Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Jestem również absolwentem studiów podyplomowych MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu
Byłem żołnierzem zawodowym, obecnie jestem wykładowcą akademickim i działaczem społecznym oraz trenerem młodzieżowych drużyn piłkarskich.
Od ponad dwudziestu lat moje życie poświęcone jest służbie drugiemu człowiekowi. Wcześniej jako oficer Sił Powietrznych, obecnie jako radny Rady Powiatu, wykładowca i trener młodych piłkarzy.

Samorządowe cele:

1. Kontynuacja modernizacji Szpitala Powiatowego i dostosowanie poziomu świadczonych usług medycznych do oczekiwań mieszkańców Mińska Mazowieckiego i Powiatu.

2. Rozbudowa Szpitala Powiatowego o dodatkowy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy oraz Dom Dziennego Pobytu z myślą o osobach starszych i przewlekle chorych.

3. Utworzenie Powiatowego Centrum Sportu dla zrzeszenia organizacji sportowych zajmujących się krzewieniem szeroko rozumianej Kultury Fizycznej wraz z budową nowoczesnego obiektu widowiskowo – sportowego.

4. Kontynuacja wspierania wydarzeń kulturalnych i sportowych realizowanych zarówno przez Starostwo Powiatowe oraz organizacje pozarządowe z Mińska Mazowieckiego.

5. Wykorzystanie potencjału gospodarczego Powiatu Mińskiego poprzez m.in. utworzenie strefy przemysłowo - ekonomicznej na terenie powiatu.

6. Rozwój szkolnictwa zawodowego i podjęcie działań zwiększających atrakcyjność kształcenia zawodowego, w tym doposażenie pracowni dydaktycznych i współpraca z przedsiębiorcami w celu zapewnienia młodym ludziom perspektyw na rynku pracy.

7. Wsparcie inicjatywy budowy bezkolizyjnego przejazdu na ul. Siennickiej oraz rewitalizacja dworca kolejowego i autobusowego w Mińsku Mazowieckim.

8. Aktywna współpraca z samorządami gminnymi w celu zwiększenia ilości remontów oraz budowy dróg z wykorzystaniem programu rządowego - Fundusz Budowy Dróg Lokalnych.

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość