Zarejestruj
12°C
Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

SMUGA Robert

Wiek: 48, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki
Kandydat do Rady Powiatu Mińskiego
Okręg nr 1 - miasto Mińsk Mazowiecki, KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska (lista nr 4)

ROBERT SMUGA – lat 48, absolwent AWF, Menedżer Sportu, wieloletni nauczyciel, działacz sportowy, w latach 2004-08 wiceprezes d.s. organizacyjnych Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Mińsku Mazowieckim. Od 10 lat Dyrektor MOSiR w Mińsku Maz., administrator największych obiektów sportowych w mieście. Inicjator i organizator wielu wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Trener koszykówki i pływania. Miłośnik sportów wodnych, narciarstwa oraz turystyki pieszej i rowerowej. Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany przez Ministra Sportu i Turystyki oraz Okręgowe i Wojewódzkie Związki Sportowe. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków GiLO im. P.M.S. w Minsku Maz..
Prywatnie szczęśliwy mąż (żona Iwona) i dumny tata (córka Inez).
Autorytety moralne: Ojciec Święty Jan Paweł II i ksiądz profesor Józef Tischner.

W PRZYSZŁEJ KADENCJI RADY POWIATU MIŃSKIEGO CHCIAŁBYM SKUPIĆ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH ZADANIACH:

OŚWIATA

 • „Szkoła bez chaosu” – analiza i optymalizacja struktury organizacyjnej, ekonomicznej oraz edukacyjnej powiatowych placówek oświatowych.
 • Stworzenie możliwości rozwijania talentów i zainteresowań szczególnie z zakresu Sportu. Tworzenie klas sportowych na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego jako szansy na kontynuację doskonalenia sportowego dla uczniów klas sportowych szkół podstawowych z terenu powiatu
 •  Podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela (analiza regulaminów dodatków motywacyjnych).

OCHRONA ZDROWIA

 • Zmiana wizerunku i jakości świadczonych usług szpitala powiatowego – szpital przyjazny dla pacjenta i jego najbliższych.
 • Rozwój usług specjalistycznych adekwatnych do potrzeb mieszkańców – przychodnia medycyny Sportowej.
 • Dostosowanie wizji Rozwoju mińskiego ZOZ-u do strategii Rozwoju powiatu.
 • Poszerzenie oferty z zakresu dbałości o zdrowie poprzez ruch dla mieszkańców powiatu mińskiego.

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA

 • Wspieranie ważnych przedsięwzięć podejmowanych przez gminy powiatu mińskiego poprzez partnerstwo w organizacji imprez lub w ramach rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Wykreowanie co najmniej jednej imprezy powiatowej o znaczeniu regionalnym a nawet krajowym w celu Rozwoju dyscyplin oraz promocji działań powiatu.
 • Inicjowanie w porozumieniu z Miastem oraz Gminami rozbudowy sieci tras rowerowych łączących ciekawe pod względem historycznym, geograficznym czy przyrodniczym miejsca na terenie powiatu. Wspieranie w tym zakresie organizacji turystycznych działających na terenie powiatu.
 • Dążenie do budowy powiatowej hali widowiskowo –sportowej oraz powołania powiatowego OSiR-u.
 • Poprawa jakości przyszkolnej Infrastruktury Sportowej oraz budowa przyszkolnych sal sportowych (ZSZ nr 2, ZSE czy popularny Chemik).

DROGI

 • Opracowanie długoterminowego planu modernizacji sieci dróg powiatowych.
 • Zwiększenie nakładów na remonty.

TRANSPORT PUBLICZNY

 • Wypracowanie rozwiązań ułatwiających tańsze podróże kolejowe do Warszawy.
 • Zapewnienie dojazdu mieszkańców powiatu do ośrodków węzłowych, miejsc pracy oraz szkół.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Pogłębiona współpraca ze służbami mundurowymi działającymi na terenie Powiatu.
 • Integracja systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.
 • Zabieganie o pozyskanie pozabudżetowych środków na szkolenie sprawnościowe oraz programy podtrzymania sprawności dla funkcjonariuszy Policji.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA

 • Dbałość i staranność w poczynaniach zmierzających do lepszego wykorzystania środków unijnych.

Chciałbym, aby Powiat Miński był obszarem gdzie każdy mieszkaniec będzie miał możliwość realizowania swoich planów związanych z pracą, ale i życiem prywatnym, by mógł realizować swoje pasje i bezpiecznie żyć, by mógł poczuć się szczęśliwym.

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska