Zarejestruj
12°C

Zasłabnięcie pasażera w pociągu a procedury Kolei Mazowieckich

(fot.: Leszek Siporski)

Na szczęście zdarza się to bardzo sporadycznie, jednak co jakiś czas mińszczanie podróżujący do pracy w Warszawie spotykają się z opóźnieniami pociągów spowodowanymi zasłabnięciem jednego z pasażerów. Gdy taki przypadek wydarzył się kilka tygodni temu we Wrzosowie podczas porannego szczytu i gdy pociąg czekał na przybycie karetki pogotowia, w komentarzach na Kolejowym Mińsku Mazowieckim pojawiło się kilka sugestii jak opóźnienia uniknąć...

Procedura w pociągach Kolei Mazowieckich jest zawsze taka sama. Gdy kierownik pociągu dowiaduje się o zasłabnięciu pasażera, wzywana jest karetka pogotowia. Czekając na nią, pociąg zwykle jest opóźniony, co wywołuje poruszenie wśród pasażerów. Podczas takiego przypadku we wrześniu, w komentarzach na Kolejowym Mińsku Mazowieckim pojawiły się „pomysły” jak uniknąć opóźnień. Była mowa, że można pasażera samego pozostawić na stacji, aby czekał na pogotowie, czy też może zostać z nim kierownik pociągu lub inny pasażer, a skład powinien jechać dalej. Postanowiliśmy sprawdzić jak dokładnie wyglądają procedury w Kolejach Mazowieckich związane z zasłabnięciami pasażerów. O wyjaśnienie poprosiliśmy Biuro Prasowe spółki. Oto informacje, jakie otrzymaliśmy.

Na podstawie zapisów procedury Planowanie i realizacja przewozów cyt.: Drużyna konduktorska, kierownik pociągu odpowiada za nadzór nad bezpieczeństwem podróżnych podczas realizacji przejazdu. Ponadto szczegółowy sposób postępowania drużyny konduktorskiej reguluje Instrukcja KM-h21- Instrukcja dla drużyn konduktorskich §21, §22. Zgodnie z §22 Drużyny konduktorskie należy przeszkolić w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej. W Kolejach Mazowieckich drużyny konduktorskie zostały przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy i takie szkolenia drużyny konduktorskie posiadają. Zgodnie z §22 pkt.4 cyt.: Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i niedopuszczenie do powstania dodatkowych ciężkich komplikacji do czasu przybycia pogotowia ratunkowego. Pkt. 5 tego samego paragrafu mówi, cyt.: Ratownik musi zachować spokój i opanowanie, aby móc udzielić skutecznej pomocy. Pozwoli mu na to wybranie właściwej drogi postępowania. Kolejna instrukcja to Ir-, §78 pkt. 1 cyt.: W razie zasłabnięcia lub uszkodzenia cielesnego osoby znajdującej się na terenie kolejowym pracownik kolejowy, który to spostrzegł lub o tym się dowiedział, obowiązany jest udzielić pierwszej pomocy lub zapewnić udzielenie tej pomocy przez innego pracownika, a w razie potrzeby i pomocy lekarskiej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiono.

Poza przepisami kolejowymi reguluje to polskie prawo, które obliguje do przestrzegania go każdego obywatela, który ukończył 18. rok życia oraz m.in. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym i Kodeks Karny Art.162 Nieudzielenie pomocy §1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Koleje Mazowieckie odniosły się również do komentarzy użytkowników Kolejowego Mińska Mazowieckiego:

a) pozostawienie samego pasażera na peronie aby oczekiwał na przybycie pogotowia ratunkowego

Taka sytuacja jest niedopuszczalna ponieważ za bezpieczeństwo podróżnych odpowiada drużyna konduktorska - kierownik pociągu - i to kierownik udziela pomocy przedmedycznej, zgodnie z wymienionymi wyżej instrukcjami. Jest to stan wyższej konieczności, czyli poświęcenie innego dobra, np. czasu odjazdu pociągu na rzecz ratowania życia zgodnie z KKart.26;

b) pozostawienie pasażera i kierownika pociągu na peronie

Kierownik nie może pozostać z pasażerem, a pociąg nie może jechać dalej, ponieważ pociąg bez zgody i obecności kierownika pociągu nie może ruszyć z miejsca. Za odjazd pociągu odpowiada wraz z maszynistą kierownik pociągu;

c) pozostawienie pasażera z innym pasażerem na peronie

Pasażer nie może pozostać z innym pasażerem, który zasłabł w pociągu, ponieważ - jak wyżej była mowa - za bezpieczeństwo podróżnych odpowiada kierownik pociągu a nie inni pasażerowie.

Jak widać, zachowanie obsługi pociągu jest ściśle określone przez procedury, gdyż w grę wchodzi ratowanie czyjegoś życia. I to nie podlega dyskusji. Dlatego, gdy zdarzy się taka sytuacja, warto zachować spokój i zrozumienie dla działań podjętych przez obsługę pociągu. Nigdy nie wiadomo, kiedy to nam lub naszym bliskim może przydarzyć się coś podobnego – czy wtedy chcielibyśmy, by pozostawiono nas na peronie? Warto o tym pomyśleć, zamiast przerzucać się „pomysłami” na lepsze, niż obowiązujące procedury, rozwiązania.

Aktualności

Komentarze

+1
+1 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
  • Od: Konto usunięte (postów: 1339)
  • Czwartek, 9 listopada 2017 00:44:46

"Była mowa, że można pasażera samego pozostawić na stacji, aby czekał na pogotowie, czy też może zostać z nim kierownik pociągu lub inny pasażer, a skład powinien jechać dalej."
Genialne rozwiązania. Normalnie jak wypociny niektórych elementów z tego forum. Banda d*bili.

-4
0 -4
Tylko dla zalogowanych użytkowników
  • Od: kumak (postów: 17128)
  • Czwartek, 9 listopada 2017 01:10:42

Ważna profilaktyka-zakaz czytania w pociągach postów WonszKtóryZjatPajonka

+3
+3 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
  • Od: luna (postów: 225)
  • Czwartek, 9 listopada 2017 08:05:19

Znieczulica nadal grasuje. Ludzie nawet nie pomyślą, że może ich lub kogoś z rodziny spotkać to samo bo ludzie teraz nie mają za grosz wyobraźni, o empatii już nie wspominając.

Watek został zamknięty ze względu na długi czas (minimum pół roku), jaki upłynął od ostatniego postu.