-0°C

53
Powietrze
Jakość powietrza jest średnia.

PM1: 20.33
PM25: 33.32 (133,26%)
PM10: 40.59 (81,19%)
Temperatura: -0.13°C
Ciśnienie: 1005.13 hPa
Wilgotność: 93.44%

Dane z 05.12.2021 16:00, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

W kwietniu ma ruszyć przebudowa targowiska

07.01.2013

Z informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Mińsk Mazowiecki wynika, że w kwietniu tego roku rozpocznie się przebudowa miejskiego targowiska.

Remont całego targowiska ma potrwać do września i ma objąć następujące prace:

  • zmianę nawierzchni - rozebrana zostanie istniejąca nawierzchnia z terlinki i na jej miejsce zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki brukowej,
  • rozbiórkę budynku sklepu ogrodniczego - według ekspertyzy biegłego nie nadaje się on do remontu,
  • przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci energetycznej),
  • przebudowę istniejącego budynku WC,
  • rozbiórkę istniejących stalowych wiat i małych obiektów handlowych,
  • budowę nowych wiat stalowych nad częścią stanowisk handlowych,
  • likwidację starych bram wjazdowych i montaż nowych przesuwanych bram sterowanych elektrycznie,
  • instalację świetlnej tablicy informacyjno – reklamowej oraz monitoringu.


Z informacji dostępnych w materiałach przetargowych wynika, że remont nie będzie się wiązał z zamknięciem targowiska:

"Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty składające się na przedmiot umowy w  terminach przewidzianych w sporządzonym przez siebie harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że  wykonanie robót zostanie podzielone na 3 etapy, w  sposób umożliwiający wykorzystywanie targowiska do handlu w stopniu nie mniejszym niż 60% powierzchni targowiska. Dopuszcza się na czas przebudowy sieci uzbrojenia  podziemnego (sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej) możliwość wyłączenia większej powierzchni targowiska jednakże na  okres nie dłuższy niż jeden tydzień."
(Źródło: paragraf 3. Wzoru Umowy, http://www.minskmaz.bip-gov.info.pl/zalacznik?idZalacznika=982935)

Plan zagospodarowania:


(Źródło: Projekt budowlany przebudowy targowiska miejskiego, opracowanie: mgr inż. Kazimierz Tyszko, http://www.minskmaz.bip-gov.info.pl/zalacznik?idZalacznika=982951)


Inne aktualności

OK