-6°C

67
Powietrze
Bywało lepiej...

PM1: 27.59
PM25: 47.28 (189,1%)
PM10: 70.96 (141,93%)
Temperatura: -6.22°C
Ciśnienie: 1014.59 hPa
Wilgotność: 89.81%

Dane z 15.01.2021 16:30, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

"The hospitality given to us was first class"

09.05.2013

"Zapamiętam wspaniałe jedzenie, piękne miasta i okazaną nam przyjaźń" - tak pobyt w Polsce wspomina Dennis Longnecker - mieszkaniec USA, który wspólnie z młodzieżową orkiestrą z Lacey przebywał w Mińsku Mazowieckim na początku minionego miesiąca.

Amerykańscy goście w Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich, fot.: Dariusz Mól

Na początku kwietnia przez dziesięć dni w Mińsku przebywała orkiestra młodzieżowa z North Thurston High School w Lacey, naszego miasta siostrzanego w USA. W kilka dni po powrocie zapytaliśmy jednego z amerykańskich gości Dennisa Longneckera o wrażenia z pobytu w Polsce. Oto co nam odpowiedział:

Leszek Siporski, "Wirtual Mińsk Mazowiecki": During your stay in Poland you have visited some of the famous polish places like Salt Mine in Wieliczka, National Stadium in Warsaw, Auschwitz concentration camp in Oświęcim, Polish kings' tombs in Kraków and others. Which of them made the biggest impression and why? Leszek Siporski, "Wirtualny Mińsk Mazowiecki": Podczas pobytu w Polsce miałeś okazję odwiedzić kilka słynnych miejsc takich jak Kopalnia Soli w Wieliczce, Stadion Narodowy w Warszawie, Obóz koncentracyjny Auschwitz w Oświęcimiu, groby Polskich królów w Karkowie I inne. Które z nich zrobiły na Tobie największe wrażenie i dlczego?
Dennis Longnecker: The Salt Mines in Wieliczka were very impressive. While touring them, I was overwhelmed with the detail and craftsmanship involved in making them. It is hard to believe they were hundreds of years old and mainly built by hand. Each new place in them was breathtaking. And to think I only saw 1% of them. I am very glad efforts are being made to preserve them.

During our official tour of the Warsaw Royal Castle and Old Town we didn’t get to see very much because of the snow. During a free day our host family (the Okrzeja’s) took us back there. Most of the snow was melted and the markets were open and lots of people were out and the musicians were playing for money. We toured the inside of the Royal Castle and it was very beautiful inside. We even sampled some of the food from the merchants on the street, which was tasty. We weren’t rushed and got to see the area on our own time – it was wonderful.
Dennis Longnecker: Kopalnie Soli w Wieliczce są niezwykle imponujące. W czasie wycieczki byłem pod ogromnym wrażeniem dokładności i kunsztu potrzebnego do ich wykonania. Ciężko uwierzyć, że mają kilkaset lat i w wiekszości zostały wykonane ręcznie. Każda kolejna komnata była bardziej imponująca od poprzedniej. Wydaje mi się, że widziałem może 1% całości. I bardzo się cieszę, że tyle wysiłku jest wkładane w utrzymanie ich w dobrym stanie.

W czasie naszej oficjalnej wycieczki po Zamku Królewskim w Warszawie i Starym Mieście nie udało się zobaczyć zbyt wiele z powodu śniegu. Nasi gospodzarze (Państwo Okrzejowie) zabrali nas tam z powrotem w wolny dzień. Większość śniegu stopniała, pojawiły się stragany, dużo ludzi i uliczni muzycy grający za pieniądze. Zwiedziliśmy wnętrze Zamku Królewskiego i był on naprawdę piękny. Próbowaliśmy nawet lokalnych, naprawdę smacznych smakołyków od ulicznych sprzedawców. Zwiedziliśmy wszystko bez pośpiechu, na spokojnie – było cudownie.
And about our city Mińsk Mazowiecki – what was most interesting? Were there any places you liked in particular? Jeśli zaś chodzi o Mińsk Mazowiecki – co było nabardziej interesujące? Czy były jakieś miejsca, które zwróciły Twoją uwagę?
We spent some time in the schools. Everyone was friendly and the schools were nice and clean inside. It surprised me that everyone checks in their coats at school as that is not done in the US. I’ve never seen handball before and we were able to watch a game of that. We were welcomed well at the schools which made me happy. We were also served a lunch in the lunch room. I thought the lunch was very good, and they even used real plates (not trays).

We also toured the Cavalry museum in Mińsk Mazowiecki. The curator did an excellent job detailing out the history of the Cavalry and how important they were in some of the wars they fought in. I really enjoyed looking at the photos and paintings of the soldiers.

We met most days at the swimming center. We didn’t get a tour of the facility, but saw pictures of it. Having a place like that to swim, skate, or just play is an excellent community resource.
Spędziliśmy trochę czasu w szkołach. Wszyscy byli przyjaźni, a budynki przyjemne i czyste w środku. Zaskoczył mnie zwyczaj oddawania kurtek do szatni, ponieważ nie jest to praktykowane w Stanach. Nigdy wcześniej nie widziałem też gry w piłkę ręczną, czego rozgrywkę mogliśmy obejrzeć. Zostaliśmy ciepło przyjęci w szkołach, co bardzo mnie ucieszyło. Podano nam obiad w stołówce. Jedzenie było bardzo smaczne i w dodatku na prawdziwych talerzach (nie tackach).

Zwiedziliśmy również Muzeum Ułanów w Mińsku Mazowieckim. Kurator wystawy wykonał kawał dobrej roboty opisując w najdrobniejszych szczegółach historię Ułanów i ich znaczenie w wojnach. Bardzo podobały mi się zdjęcia i obrazy żołnierzy.

W większość dni spotykaliśmy się przy pływalni. Nie byliśmy po niej oprowadzeni, ale widzieliśmy liczne zdjęcia. Takie miejsce do pływania, jedżenia na łyżwach czy po prostu zabawy, stanowi doskonałą rozrywkę miejscowej społeczności.
I don’t know your menu, but you probably tried some of the polish dishes. How was it? Have you visited any restaurants/pubs/fast foods in Mińsk/Poland? Which ones? Are they similar to the ones in your country? Nie znam Waszego menu, ale prawdopodobnie miałeś okazję spróbować narodowych polskich potraw. Jak smakowały? Czy odwiedzałeś jakieś restauracje/puby/fast food-y w Mińsku/Polsce? Jeśli tak to które? Czy są one podobne do tych w Stanach Zjednoczonych?
I came to Poland with the mindset that I was going to try everything, and I did. My host family fed us well! In the US we have two or three meals a day…it seemed like in Poland we were having five! I took a picture of every meal and shared the picture with my family at home. I think my number one favorite was Pan Fried Pierogi. Steamed (or boiled) was good, but cooking it in the pan pushed it over the top. I really like the Sausage (Keilbasa’s) I tried and would like to try more. The most unusual thing I tried was Tartare and it was good.

When we went to the big mall in Warsaw, there was a Food Court on the 4th floor. It had the KFC, McDonalds, and Subway and the menu looked similar. I went to the Subway and it was exactly like a subway here, I was able to order my favorite sandwich without any problems.

One thing I did notice was that in US most drinks are cold served with ice. Nothing beats a tall glass of Coke with ice. In Poland all the drinks were either hot or room temperature. I usually drink about 60 ounces of cold water a day, so I had to get used to “warm” water.
Przyjechałem do Polski z nastawieniem, że będę próbował wszystkiego, i tak też zrobiłem. Moi gospodarze karmili mnie dobrze! W Stanach spożywamy dwa lub trzy posiłki dziennie… miałem wrażenie, że w Polsce jedliśmy pięć! Robiłem zdjęcie każdej potrawie i pokazałem mojej rodzinie po powrocie. Na pierwszym miejscu postawię chyba podsmażane pierogi. Gotowane były dobre, ale podsmażone na patelni były poza wszelkimi kategoriami. Bardzo smakowała mi kiełbasa, próbowałem i chciałbym to powtórzyć. Najdziwniejszą rzeczą, jaką jadłem, był tatar i był dobry.

Kiedy odwiedziliśmy jedno z Warszawskich centrów handlowych, na czwartm piętrze znajdował się Food Court z restauracjami KFC, McDonalds i Subway. Menu wyglądało podobnie. Poszedłem do Subway’a i był dokładnie taki sam, jak ten którego znam. Mogłem bez problemu zamówić swoją ulubioną kanapkę.

Zauważyłem również, że w Stanach napoje w większości podawane są schłodzone. Nic nie przebije wysokiej szklanki Coli z lodem. W Polsce napoje podawane były albo ciepłe, albo w temperaturze pokojowej. Wypijam zazwyczaj ponad 1.5 litra zimnej wody dziennie, tu musiałem się przyzwyczaić do „ciepłej” wody.
People of Poland. What impression on you made the citizens of our country? Was there something that surprised or disappoint you? Can you describe the stereotypes of polish people that you know of? Polacy. Jakie wrażenie zrobili na Tobie mnieszkańcy naszego kraju? Czy było coś co cię zaskoczyło lub rozczarowało? Czy możesz opisać jak Twoim zdaniem wygląda stereotyp Polaka?
Everyone I was in contact with was very friendly and kind. Everyone was very proud of their country and community. Everyone was concerned that I was enjoying myself and doing okay. As far as stereotype, for the adults I was in contact with, they worked hard and enjoyed their family…which is how I feel most adults in the US are. Wszyscy ludzie, z kórymi się spotkałem, byli bardzo przyjaźni i mili. Wszyscy byli bardzo dumni ze swojego kraju i społeczności. Wszyscy bardzo się starali, abym dobrze się bawił i dobrze czuł. Jeśli chodzi o wypracowane stereotypy, to z dorosłych ludzi, z kórymi miałem kontakt, wszyscy byli bardzo pracowici i poświęceni swojej rodzinie… co zbliża ich do mojego odczucia o wiekszości ludzi w Stanach.
Some of you were living with Polish host families. Are they satisfied with Polish hospitality? How? Część z Was mieszkała wspólnie z polskimi rodzinami. Czy jesteście zadowoleni z polskiej gościnności? Jak?
All of us were living with a Polish host family. I think it was very kind of the people to open up their homes to people they did not know. I was responsible for seven band students. Every day I would check on them to see how they were doing and if they had any problems. And they would say they were doing great and having a marvelous time. The hospitality given to us was first class. Każde z nas mieszkało u innej Polskiej rodziny. Uważam, że to bardzo miłe z ich strony, ugaszczać w ten sposób obcych ludzi. Byłem odpowiedzialny za siedmiu uczniów. Codziennie sprawdzałem jak sobie radzą i czy mają jakieś problemy. I zawsze mówili, że radzą sobie świetnie i wspaniale się bawią. Ofiarowana nam gościnność nie miała sobie równych.
How will you remember your trip to Poland? If there is such an opportunity in the future, will you consider revisiting our city? Jak będziesz wspominał wycieczkę do Polski? Czy jeśli zdarzy się taka możliwość w przyszłości, będziesz chciał przyjechać ponownie?
I will remember the wonderful food, the beautiful cities, and the friendship given to us. All of our days were very busy and planned out with tours and things to do. I regret not being able to spend more time with our host family. Our host family Agnieszka, Krzysztof, Karolina, and Mateusz have invited my family to come back anytime, and that is something I would like to do. Zapamiętam wspaniałe jedzenie, piękne miasta i okazaną nam przyjaźń. Nasze dni były ściśle zaplanowane i zapchane wycieczkami oraz rzeczami do zrobienia. Żałuję, że tak mało czasu mogłem spędzić z moimi gospodarzami. Nasi gospodarze, Agnieszka, Krzysztof, Karolina i Mateusz, zaprosili moją rodzię na ponowną wizytę, i jest to coś, co chciałbym zrobić.

Inne aktualności

OK