Zarejestruj
17°C

Podpisano porozumienie o współpracy „Mechanika” z WAT

Opracowanie oraz foto: ZSZ nr 2

(fot.: ZSZ nr 2)

W dniu 09.05.2017r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego - Dziekana Wydziału Elektroniki, a ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Maz., reprezentowanym przez Dyrektora Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego i Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego.

W podpisaniu porozumienia brali udział Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Pani Emilia Piotrkowicz, reprezentanci uczniów Szkoły oraz pracownik WAT Wydziału Elektroniki, absolwent Szkoły obecnie doktorant Pan Paweł Stąpór.

WAT realizując swoją misję edukacyjną, podejmuje współpracę ze Szkołą, która stanowi realizację Listu Intencyjnego o współpracy zawartego w 2015 roku przez WAT ze Szkołą oraz Powiatem Mińskim. 

Celami porozumienia są:

 1. pomoc nauczycielom Szkoły w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym
  w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział,
 2. udostępnienie pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
  i organizacyjnych, w tym możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły, w zajęciach otwartych i specjalistycznych Wydziału,
 3. wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauki oraz kształcenia
  na kierunkach technicznych,
 4. prowadzenie pokazowych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Szkole,
 5. współdziałanie w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów, udziału najzdolniejszych uczniów
  w seminariach i konferencjach o charakterze inżynierskim oraz naukowo – technicznym,
 6. wsparcie, w miarę możliwości organizacyjnych Wydziału, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
 7. utworzenie na stronie internetowej Wydziału i Szkoły połączeń internetowych.
 8. przekazywanie prasy i publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię,
 9. udostępnianie nie używanych już urządzeń dydaktycznych,
 10. umożliwienie najzdolniejszym uczniom Szkoły nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi działających na Wydziale.  działać na rzecz tworzenia w Szkole nowych kierunków związanych z dziedziną elektroniczną.
 11. prezentować wśród uczniów i nauczycieli ofertę dydaktyczną Wydziału
  oraz Wojskowej Akademii Technicznej,

Celem dodatkowym współpracy jest zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi oraz uzyskanie lepszego przygotowania uczniów do podjęcia studiów technicznych, w tym w Wojskowej Akademii Technicznej.

Aktualności

Komentarze

Do tego artykułu jeszcze nie dodano komentarzy

Watek został zamknięty ze względu na długi czas (minimum pół roku), jaki upłynął od ostatniego postu.