Zarejestruj
30°C

Miasto podpisało umowę na budowę ulicy Jaśminowej

ul. Jaśminowa

W wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania pn. Budowa ulicy Jaśminowej w Mińsku Mazowieckim i podpisano umowę i podpisano umowę w dniu 15 września 2017r. Zadanie będzie realizowane przez firmę R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk.

W ramach inwestycji będzie realizowane zadanie „Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Jaśminowej”, które jest elementem projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” realizowanego w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne i monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy: 2 480 001,26 zł brutto (w tym 1 069 256,04 zł stanowią koszty kwalifikowane). Poza budową kanalizacji deszczowej, rozbiórką i budową 3 przepustów, wykonana będzie m.in. przebudowa sieci telekomunikacyjnej, oświetlenia ulicznego, a także wykonane zostaną roboty drogowe. Zgodnie z zapisami umownymi, zadanie zostanie  zrealizowane do  31 maja 2018 r.

Źródło informacji: http://www.minsk-maz.pl/redir,index?wiecej=7024&wiecej_news=1

Aktualności

Komentarze

0
0 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
  • Od: voodoo30 (postów: 20)
  • Piątek, 13 października 2017 14:35:15

"Zgodnie z zapisami umownymi, zadanie zostanie zrealizowane do 31 maja 2018 r.", a wcześniej, bo już do końca 2017 r. powstanie na końcu ul. Jaśminowej (dz.2417/77) nowiuśkie socjalne "osiedle" z kontenerów modułowych.

Watek został zamknięty ze względu na długi czas (minimum pół roku), jaki upłynął od ostatniego postu.