Zarejestruj
11°C

Chcą zwiększenia roli obywateli w samorządzie

Opracowanie: mat. prasowe, fot.: Marek Łodyga

(fot.: Marek Łodyga)

Koordynator Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości poseł Daniel Milewski zaprosił media na regionalną konferencję prasową w sprawie projektu ustawy zwiększającej udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych.

Konferencję, która odbyła się 13 listopada w biurze poselsko-senatorskim PiS w Mińsku mazowieckim otworzył okręgowy koordynator medialny Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce pan Mariusz Orzełowski. W konferencji Koordynatora Okręgowego pana posła Daniela Milewskiego wzięła udział wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pani Maria Koc, a także samorządowcy z powiatu mińskiego: wicestarosta Krzysztof Płochocki oraz radny Piotr Stępień.

Uczestnicy konferencji przedstawili założenia projektu ustawy o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Poseł Daniel Milewski na wstępie zauważył, że planowane zmiany zapewniają transparentność procesu wyborczego. Jak zaznaczył, nowelizacja rozwieje wszelkie wątpliwości, które pojawiały się wcześniej, chociażby przy wyborach samorządowych. – Nasze zmiany to większa przejrzystość i uczciwość wyborów – podkreślił poseł koordynujący w PiS kwestie samorządowe. Dodał, że rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy zwiększają kontrolę obywateli nad pracą samorządów.

Omawiając ogólne założenia projektu, wicemarszałek Maria Koc podkreśliła, że samorządy powinny służyć Polakom, a nie lokalnym grupom interesu. - Wybory dzięki zaproponowanym zmianom będą uczciwe i transparentne, a wybierane władze będą stale poddane skutecznej kontroli społecznej – zaznaczyła senator Koc. Przypomniała czym kończy się wszechwładza w samorządach, co pokazała na przykład komisja reprywatyzacyjna. Nowe prawo samorządowe autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zwiększa wpływ obywateli na samorządy, szczególnie obywatelską kontrolę w całym procesie wybierania i sprawowania władzy lokalnej. W opinii senator Koc potrzebujemy zmian, aby samorządy były naprawdę samorządne, aby władze samorządowe służyły interesom mieszkańców, a nie swoim własnym.

Poseł Milewski przedstawił zmiany zwiększające kontrolę społeczną w samorządach. Istotną zmianą ma być wprowadzenie na poziomie ustawy tzw. „budżetów obywatelskich”. - Chcemy, aby mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydowali o części wydatków jednostek samorządów wszystkich szczebli – mówił. Dodał, że zostanie wprowadzony szereg rozwiązań gwarantujących, że decyzje obywateli nie będą blokowane przez urzędników. W miastach na prawach powiatu wprowadzimy obowiązkowy budżet obywatelski o gwarantowanej wysokości minimalnej 0,5% wydatków budżetu miasta. Kolejna zaprezentowana przez posła Milewskiego kluczową zmianą jest wprowadzenie w samorządach wszystkich szczebli instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. - Gwarantujemy możliwość realnego korzystania przez obywateli z tego uprawnienia eliminując możliwość nadmiernego zawyżania liczby wymaganych podpisów, czy też odkładania w nieskończoność procedowania projektów obywatelskich – zaznaczył poseł, przechodząc do kolejnej zmiany, jaką jest obowiązek nagrywania i transmitowania w intrenecie obrad rad gmin, miast, powiatów oraz sejmików województw. Zdaniem Milewskiego w dzisiejszych czasach możliwość osobistego oglądania obrad, zazwyczaj odbywających się w dni powszednie w godzinach pracy, to za mało. Poseł Milewski zapowiedział także, że interpelacje i zapytania radnych zyskają umocowanie w przepisach rangi ustawowej.

Powołanie w samorządach, na wzór komisji rewizyjnej, specjalnej komisji skarg, wniosków i petycji omówiła senator Maria Koc. - Chcemy nadać szczególną rangę wnioskom składanym przez obywateli, problemom przez nich sygnalizowanym, skargom na działalność urzędników – zaznaczyła.

Najistotniejszym z nowych rozwiązań zapowiedzianych przez panią marszałek jest debata o stanie danej jednostki samorządu, która odbywać ma się corocznie. - Tej funkcji nie spełnia obecnie absolutorium, sprowadzające się do sprawdzania księgowo-formalnej poprawności realizacji budżetu – precyzowała senator dodając, że każdy klub w radzie zyska prawo wniesienia jednego punktu porządku obrad na sesję, bez możliwości jego zdjęcia. Tym samym rządząca większość nie będzie mogła unikać debaty nad ważnymi, a niewygodnymi dla niej sprawami.

Lider radnych PiS w Radzie Powiatu Mińskiego – Piotr Stępień zapowiedział, że w świetle omawianego projektu radni zyskają indywidualne uprawnienia kontrolne w odniesieniu do samorządowych spółek, urzędu i innych jednostek organizacyjnych, na wzór uprawnień posłów wobec jednostek państwowych. Radny Stępień dodał także, że pracownicy zapewniający obsługę biurową radnych zostaną wyodrębnieni ze struktur urzędu i poddani zwierzchnictwu służbowemu Przewodniczącego Rady. - Obecnie są zwykłymi urzędnikami, podlegającymi władzy wójta czy burmistrza, a nie może być tak, że korespondencję czy spotkania radnych opozycji kontrolują pracownicy bezpośrednio podlegli służbowo władzy wykonawczej – zauważył.

Zmiany zwiększające jawność i transparentność procesu wyborczego omówił wicestarosta Krzysztof Płochocki. Jako pierwszą przedstawił obowiązkową transmisję z lokalu wyborczego, a nagrania będą przechowywane dwa lata. Zmiany przewidują powoływanie dwóch komisji wyborczych. Jedna ma pracować w zamknięcia lokali, a druga liczyć głosy. Jak zaznaczył wicestarosta Płochocki liczenie głosów będzie musiało odbywać się w obecności całej komisji, a w trakcie głosowania w lokalu będzie musiało przebywać co najmniej 2/3 pełnego jej składu. Wśród założeń prezentowanego projektu jest także przyznanie mężom zaufania prawa do udziału we wszystkich czynnościach komicji, w tym możliwość rejestrowania prac. Według zapowiedzi, polskie organizacje społeczne mają zostać zaproszone do obserwowania wyborów.

Do zmian posiadających charakter strukturalny odniósł się radny Mariusz Orzełowski. Zapowiedział wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jednak bez zaliczania już odbytych kadencji, a więc za pierwszą zostanie uznana dopiero najbliższa na lata 2018-2022. Kolejną istotną zmiana ma być likwidacja okręgów jednomandatowych w wyborach do rad gminnych i miejskich, czyli wprowadzenie ordynacji proporcjonalnej na wszystkich szczeblach oraz zniesienie możliwości wyborów dwudniowych, co postulował także Trybunał Konstytucyjny jako niezgodne z art. 98 Konstytucji. Radny Orzełowski zaprezentował także propozycję rozszerzenia możliwości kandydowania. – Dotąd, aby kandydować do Rady Gminy należało mieszkać w jej granicach, co prowadziło do absurdów zwłaszcza w większych ośrodkach miejskich, gdzie nierzadko mieszkańcy wyprowadzają się do gmin ościennych – mówił precyzując, że w świetle projektu wystarczyć ma jedynie miejsce zamieszkania na obszarze danego województwa. Jak podkreślił Orzełowski organizacja wyborów samorządowych ma przejść pod kontrolę Państwowej Komisji Wyborczej. - Obecna sytuacja, w której gmina odpowiadała za całość procesu wyborczego jest patologiczna zwłaszcza w kontekście wyborów samorządowych – zaznaczył. Jak dodał, wprowadzony zostanie także zakaz jednoczesnego kandydowania na wójta lub burmistrza oraz do rady powiatu czy sejmiku województwa. Jednocześnie kandydować będzie można tylko do organu wykonawczego i stanowiącego tej samej jednostki samorządowej. Jak podsumowując podkreślił radny Orzełowski, reforma Państwowej Komisji Wyborczej wejdzie w życie dopiero po wyborach parlamentarnych. - Nie ma mowy o żadnym „skoku” na PKW, ponieważ jej nowy skład wyłoni nowy parlament po wyborach, a dodatkowo w składzie PKW znajdą się przedstawiciele Sejmu i to z przewagą klubów opozycyjnych – mówił.

Poseł Daniel Milewski kończąc konferencję odniósł się do negatywnych aspektów obecnie funkcjonującej ordynacji uwzględniającej tzw. „okręgi jednomandatowe”, które wypaczają istotę demokratycznego wyboru, gdyż wykluczają znaczną część mieszkańców z prawa do reprezentacji. Poseł zapowiedział, że ta regionalna konferencja jest początkiem konsultacji projektu ustawy, do których zaprosił zarówno obecnych samorządowców, jak też mieszkańców. 

Aktualności

Komentarze

0
+1 -1
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Konto usunięte (postów: 1339)
 • Poniedziałek, 13 listopada 2017 21:47:01

Ciekawe, ciekawe... Wprowadzenie budżetu obywatelskiego o gwarantowanej wysokości minimalnej 0,5% wydatków budżetu miasta. Czyli na ten rok by było około 930 000 zł. To prawie 3x więcej niż koszt wykonania projektów, które wygrały ostatnie głosowanie w budżecie obywatelskim. Na co byście przeznaczyli taką kwotę?

0
0 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Poniedziałek, 13 listopada 2017 22:04:27

Rozpoczęcie remontu ulicy Odiedlowej.

0
0 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Poniedziałek, 13 listopada 2017 22:04:47

Przepraszam Osiedlowej.

0
+1 -1
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Konto usunięte (postów: 1339)
 • Poniedziałek, 13 listopada 2017 22:34:28

Oj... Nie odbierajmy obowiązków włodarzom naszego miasta. Tak podstawowe i duże inwestycje niech robią z budżetu głównego. Budżet obywatelski to powinna być wisienka na torcie. Gdzieś czytałem, że miasto planuje zakup pływających fontann do parku. To by było zadanie dla budżetu obywatelskiego. Tak samo bym postawił w kilku punktach miasta stojaki rowerowe i samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Albo ta działeczka przy Piłsudskiego (naprzeciwko biblioteki), którą miasto chciało sprzedać ale chyba nie było chętnych. Jest za mała żeby tam cokolwiek budować, więc można ją ładnie zazielenić, postawić kilka ławek, stół do szachów, a w lato niech biblioteka urządza tam czytanie książek pod chmurką.

0
0 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Poniedziałek, 13 listopada 2017 22:46:41

Jeśli dobrze pamiętam to działkę miadto sprzedało.

0
+2 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Poniedziałek, 13 listopada 2017 23:30:25

Likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach samorządowych, tylko dwie kadencje dla burmistrzów i prezydentów miast oraz zniesienie głosowania korespondencyjnego. To zmiany w Kodeksie wyborczym, które chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Do projektu dotarli reporterzy RMF FM Patryk Michalski i Mariusz Piekarski.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/galerie/kraj/news-rmf-fm-szczegoly-nowej-ordynacji-wyborczej,nId,2463548#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

-3
+1 -4
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Wóz z węglem (postów: 1201)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 08:11:19

kto znalazł się na zdjęciu? można bez napinki mnie oświecić?

+1
+2 -1
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Konto usunięte (postów: 1339)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 08:52:12

Prośba z mojej strony. Od jakiegoś czasu usilnie zgrywasz idiotę. Możesz przestać? Już mamy jednego takiego na forum, a jak będzie więcej takich elementów to nikt normalny nie będzie chciał się udzielać.

-3
0 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Wóz z węglem (postów: 1201)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 09:11:45

kogo masz na myśli Wonszu?

-2
0 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 10:09:18

Wonszu gratuluję fantazji oraz brawury.Tak jest ze wszystkimi wariatani-siebie uważają za normalnych

+2
+2 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 10:26:02

Ciekawy pomysł z likwidacją jow umożliwi to wejscie do rady miasta przedstawicielom Kukiz 15 moze sld i lokalnym typu nmm .

0
+1 -1
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Konto usunięte (postów: 1339)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 11:19:16

Dwukadencyjność też jest dobrym pomysłem. Bo "polityków i pieluchy trzeba zmieniać często i to z tych samych powodów" :-)
Aron wiesz coś więcej na temat sprzedaży tej działeczki na Piłsudskiego?

-2
+1 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Wóz z węglem (postów: 1201)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 11:49:57

popieram dwukadencyjność jest bardzo dobrym pomysłem. mam nadzieję, że dwukadencyjność zostanie również wprowadzona w parlamencie. i wtedy to rozwiąże się problem zasiadania w ławach poselskich i senackich przedstawicieli peo, nowoczesnej i innych lewicowców.

-2
+1 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: obywatel R (postów: 135)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 12:33:37

O ile mogę zrozumieć wygłoszone brednie to komentarzy już nie. Czy Wy wszyscy jesteście tak zaślepieni, że nie widzicie o co chodzi. Pisiorki dopóki mają większość i poparcie chcą odbić dla swoich wszystko co państwowe. Jak można wciskać ciemnotę, że likwidacja JOW ma przyczynić się do większego udziału obywateli w samorządzie? Ta zmiana spowoduje, że tylko partyjniaczki będą kandydować bo innym to uniemożliwią. Jak można zakładać, że jak ktoś nie z partyjki to lokalny cwaniak? Ale niestety jacy wyborcy takie argumenty i jak widać po komentarzach to działa :-/
Aron na pewno Kukizowi spodoba się likwidacja JOW, a chciał ich wprowadzenia w parlamentarnych tak dla sportu.
Brak słów. Miłej zabawy.

+1
+2 -1
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: platformapapa (postów: 58)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 12:47:00

obywatelu R - przypominam ci twój wpis z 11 listopada bieżącego roku
*Ale macie nasrane we łbach a co dobrazmiana nie wsadziła swoich na stołki?? Ilu to lokalnych działaczy z PiS przeskoczyło na stołeczki w państwowych firmach, czy urzędach. Kolejny temat w którym urzędaski chcą swoją wojenką o stołki zainteresować ludzi. Dajcie sobie na luz bo to już nawet śmieszne nie jest.

nadal czekam - tak jak napisałam w tamtym wątku - na podanie przez ciebie konkretnych przykładów.

0
+2 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: oskar11 (postów: 557)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 13:49:04

Nareszcie doczekaliśmy rządów odpowiedzialnych ludzi co są za Polską.Bo dla nas Polska jest najważniejsza,w Brukseli czy w Berlinie,czy w Paryżu nie zadbają o nasze interesy,o to trzeba walczyć,a nie tylko dać sie klepac po ramieniu jak to było za poprzedniej wladzy.Teraz czas na samorządy,tutaj też potrzeba dobrej zmiany jak tlenu

-4
0 -4
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: obywatel R (postów: 135)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 15:11:22

platformapapa jako wyborca PiS-u powinieneś interesować się karierami swoich wybrańców. Prześledź sobie kariery zawodowe radnych byłych i obecnych dobrej zmiany z ostatnich wyborów to znajdziesz odpowiedź.

0
+3 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: DoktorKłin (postów: 77)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 16:16:56

Mam nadzieje, że dwukandencyjność będzie także w parlamencie, i znikną takie postaci jak Jarosław Kaczyński czy chociażby Maria Koc

0
+2 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 16:30:35

racja dotorze- mogą się zająć pracą wyłącznie partyjną a nie siedzą na etatach i wielcy działacze

0
+2 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Konto usunięte (postów: 1339)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 16:33:58

Ehh... Widzę, że trzeba wytłumaczyć pewną kwestię. Zwróćcie uwagę kogo ma dotyczyć kadencyjność, a następnie przełóżcie to na parlament. Podpowiadam- kadencyjność ma dotyczyć wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nie szeregowych radnych (posłów/senatorów).

0
+3 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: DoktorKłin (postów: 77)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 16:49:13

Czyli jeżeli wójt/prezydent/burmistrz sie stara, miasto dzięki niemu wygląda oraz "pracuje" coraz lepiej to i tak nie może zostać na trzecią kadencję, mimo że chcą tego ludzie, a już taka Krzystyna Pawłowicz ktora do sejmu dostała się tylko dlatego że PiS "wykręcił" dobry wynik wyborczy moze już być bo tu dwukandencyjność niepotrzebna? i to jest zwiększenie roli obywatela w czymkolwiek? NIE - to jest zwiększenie roli szefa klanu partyjnego...

0
+3 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 17:00:13

co tu gadać- Kaczyński który oprzez całe życie nigdzie nie pracował dzięki swojej karierze partyjnej doczekał emerytury... dosyć wysokiej

+1
+1 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Wtorek, 14 listopada 2017 18:15:53

Może dzieki takiej ordynacji do rad wejdą narodowcy?

-4
0 -4
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Środa, 15 listopada 2017 00:20:38

Chyba do rad parafialnych.Tam rada zawsze jednogłośnie zatwierdza decyzję proboszcza.Czy niektórych doświadczenia dziadków i pradziadków niczego nie nauczyły?Co to za demokracja jeśli ktoś w ustawie określi ile kadencji ma kto pełnić jakąś funkcję?Ocywiście można coś kombinować z okręgami bo różnie tam z dynamiką-w jednych przybywa wyborców w innych ubywa.Warto też zastanowić się nad samym okręgiem-nad jego strukturą ponieważ od tego zależą potrzeby wyborców

+2
+2 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Środa, 15 listopada 2017 00:35:29

Kumaku tak okreslono kadencję Prezydenta czyli przykład juz jest. Bardzo dobre pomysły, postulat de lege ferenda 2 kadencje po 5 lat.

-3
0 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Środa, 15 listopada 2017 00:56:41

to zupełnie co innego ponieważ Prezydent to instytucja reprezentująca Państwo mająca swój aparat i narzędzia .Kadencje 5 letnie żeby nie zgadzały się z kadencjami Parlamentu i Samorządów.Rozwinę myśl na temat okręgów. Wyobraźcie sobie sporą dzielnicę domków jednorodzinnych obok których powstaje osiedle blokowisk.W ciągu krótkiego czasu zmienia się struktura okręgu w którym jest konflikt interesów a taki okręg ma jednego radnego-takie przypadki są i w naszym mieście

+2
+2 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: sailor (postów: 15043)
 • Środa, 15 listopada 2017 11:34:45

".W ciągu krótkiego czasu zmienia się struktura okręgu w którym jest konflikt interesów a taki okręg ma jednego radnego-takie przypadki są i w naszym mieście"
to dokładnie tak jak z nielegalnymi imigrantami których to chcesz osiedlać w MM

-2
0 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Środa, 15 listopada 2017 12:19:12

NIE NIELEGALNYMI a zupełnie legalnymi ponieważ Polska podpisała stosowne konwencje.7000 uchowców na takie państwo nie stanowi problemu.Już w Polsce ponad milion Ukraińców i nic specjalnego się nie dzieje.Uważam że wielkość i same okręgi powinny się modyfikować a nie tak jak teraz od wielu lat takie same.

+1
+1 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Środa, 15 listopada 2017 12:41:30

W Mińsku de facto będzie powrot do trzech- czterech okręgów. Jest to szansa dla lokalnych ugrupowań na wejscie do rady.

-4
0 -4
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Wóz z węglem (postów: 1201)
 • Środa, 15 listopada 2017 14:19:06

przez dwadzieścia kilka lat były 3 - 4 okręgi i jakoś lokalne ugrupowania w MMz szału nie osiągnęły

+2
+2 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: sailor (postów: 15043)
 • Środa, 15 listopada 2017 17:33:10

"NIE NIELEGALNYMI a zupełnie legalnymi ponieważ Polska podpisała stosowne konwencje.7000 uchowców"

już to kiedyś przerabialiśmy, znowu kłamiesz

+1
+1 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Środa, 15 listopada 2017 19:02:23

Np. Mińskie Forum miało po 6 radnych a nie 3 jak teraz.

+1
+1 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Kazonmm (postów: 1)
 • Środa, 15 listopada 2017 21:04:03

Witam szanownych Przedmówców,
uważam ,że przede wszystkim o wyborze powinny decydować kompetencje kandydata a kolejny ważny temat, to rozliczanie kandydatów z osiągnięć. Bez tego zawsze będzie syf i nepotyzm. Pozdrawiam.

-2
0 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Środa, 15 listopada 2017 21:20:50

Osiągnięcia to wdrażanie programów.Trzeba być ostrożnym na nowe koalicje powstające tuż przed wyborami i tak jak się pojawiły znikły po wyborach-pokażę jedną taką bo sam w tym brałem udział https://www.youtube.com/watch?v=UfzS0FzEioA

+2
+2 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Środa, 15 listopada 2017 21:45:56

To ugrupowanie to taki prawy do lewego. Nowa ordynacja to szansa dla nich.Jeden z tych Panow o mało nie pozbawił jedynego mandatu sld.

-3
0 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Środa, 15 listopada 2017 21:53:13

takie ugrupowania to element demokracji ale efekt jest taki że odbierają cenne głosy innym

+3
+3 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Środa, 15 listopada 2017 22:53:27

Bardzo fajny projekt niech ludzie się organizują i startują.

-4
0 -4
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Czwartek, 16 listopada 2017 10:53:32

Eksperci PKW o projekcie nowej ordynacji wyborczej do samorządów: to może skończyć się katastrofą
Kilka dni temu PiS zaprezentował projekt ustawy, która ma zmienić ordynacje wyborczą. Politycy tego ugrupowania chcą, by to według niej odbyły się przyszłoroczne wybory samorządowy. - To się może skończyć katastrofą - ocenia jeden z ekspertów Państwowej Komisji Wyborczej.https://wiadomosci.wp.pl/eksperci-pkw-o-projekcie-nowej-ordynacji-wyborczej-do-samorzadow-to-moze-skonczyc-sie-katastrofa-6188291963549313a?src01=6a4c8&src02=facebook_wiadomosci

-1
0 -1
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: obywatel R (postów: 135)
 • Czwartek, 16 listopada 2017 11:35:06

@platformapapa sprawdziłeś już?

-4
+1 -5
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Piątek, 17 listopada 2017 00:12:01

cukier po 6,50-pokazywałem to już ale powtórzę żeby pamiętać jak władza daleko jest od normalnego życia https://www.youtube.com/watch?v=pM5jcKK94Do

+2
+3 -1
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: sailor (postów: 15043)
 • Piątek, 17 listopada 2017 08:49:19

"cukier po 6,50-"

załamka :)

-4
+1 -5
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Piątek, 17 listopada 2017 10:05:08

minuta 4:55- 6,60 kilo cukru

+5
+5 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Piątek, 17 listopada 2017 10:51:09

Ugrupowanie lansowane przez mińskiego puszkowego mówiło ustami swego ministra h.. Z tą Polską wschodnią.

-5
0 -5
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Piątek, 17 listopada 2017 11:23:10

PRZYPOMIJ MI JAKIE TO UGRUPOWANIE bo ciągle jestem miłośnikiem Palikotów

+2
+2 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Piątek, 17 listopada 2017 16:03:24

To powiedzial kolega z rządu dawnego pracodawcy naszej loalnej spontanicznej.

+1
+2 -1
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Piątek, 17 listopada 2017 21:49:36

Projekt jest dobry i daje szanse lokalnym grupom wejścia do rady. Jowy nie są sprawiedliwe komitet mógłby uzyskac w skali miasta np 15% a nie wszedłby do rady.

-3
+1 -4
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Sobota, 18 listopada 2017 12:20:26

taki system może spowodować techniczne organizacyjnie.Taki sposób znany z ukraińskiej sceny politycznej.Są 2 silne ugrupowania ze sobą konkurujące więc tworzy się nowe o podobnym programie lub nazwiskach i oni odbierają głosy konkurentom

+2
+3 -1
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Sobota, 18 listopada 2017 13:28:44

Tak np nowoczesna i po.

-1
+1 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Sobota, 18 listopada 2017 14:08:18

Zgadza się Nowoczesna odebrała głosy Po a Razem SLD ale to sprawa umiejętności koalicyjnych-PIS potrafił się po 20 latach ogarnąć i zjednoczył prawaków

+2
+2 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Sobota, 18 listopada 2017 18:22:49

Kumak co oznacza "taki system może spowodować techniczne organizacyjnie".

-2
+1 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Niedziela, 19 listopada 2017 22:06:27

miało być -techniczne organizacje lub kandydaci.System od lat stosowany podczas wyborów.Startuje np. pan Jan kowalski z PO.wynajdują innego Jana Kowalskiego i POWOŁUJĄ KOMITET WYBORCZY PÓ.Po czym 2 sposoby... 1 dyskredytacja- kandydat gada różne głupoty,robi afery i akcje. 2, atywna akcja i reklama-Kiedy są właściwe wybory ludzie mylą nazwiska.

+2
+2 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Niedziela, 19 listopada 2017 22:30:33

Roztropny człowiek bez trudu wyłapie takie sztuczki niestety nie wszyscy głosujący tacy są.

-3
+1 -4
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Poniedziałek, 20 listopada 2017 00:56:18

przecież wiesz że roztropni to nie wszyscy wyborcy- znasz wynik ostatnich wyborów-poszli po 500+

+1
+2 -1
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Poniedziałek, 20 listopada 2017 06:56:42

I bardzo dobrze ludzie sie cieszą, gospodarka rośnie a totalni i spontaniczni tylko kombinują. Mieliśmy w historii już Radziejowskiego i Targowicę.

-1
+1 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Wóz z węglem (postów: 1201)
 • Poniedziałek, 20 listopada 2017 08:01:18

co ciekawe Radziejowski wrócił do Rzeczpospolitej i szlachecko - magnacka brać wybaczyła mu jego winy.

-2
+1 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Poniedziałek, 20 listopada 2017 08:33:12

WOZIE- pamiętają Targowicę ale autorów już nie.NIE PAMIĘTAJĄ Biskupów katolickich którym Zaborcy dali przywileje i nie pamiętają magnackich rodzin które Polskę sprzedały i teraz jeszcze próbują odzyskać stracone w Zaborach mienie-ILE TO Biskupów powieszono?

0
+1 -1
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Poniedziałek, 20 listopada 2017 10:48:16

Wozie czy per analogium piszesz o byłym premierze. Kumaku jasne porzadek z nimi należalo zrobić tak samo jak w 1989 roku z komunistami.

-3
0 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Sobota, 25 listopada 2017 19:10:03

Ten kruczek prawny otwiera PiS drogę do fałszowania wyborów. O tym wszyscy powinniśmy głośno trąbić!http://crowdmedia.pl/ten-szczegol-w-nowej-ordynacji-wyborczej-otwiera-droge-do-falszowania-wynikow-wyborow/

+1
+1 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Sobota, 25 listopada 2017 20:16:05

Zaprawdę? Który kruczek moze Łukasz? Dyrdymały Kierwy.

-3
0 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Niedziela, 3 grudnia 2017 10:10:05

.."Proponowane "rewolucyjne" zmiany
wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
likwidacja JOW-ów (jednomandatowych okręgów wyborczych) w wyborach do rad gmin
powołanie komisarzy wyborczych, którzy mają jednoosobowo określać okręgi wyborcze (według opozycji, będą to robić na zapotrzebowanie PiS-u)
stworzenie dwóch komisji wyborczych (jedna będzie przeprowadzać wybory, druga "ustalać wynik wyborów")
likwidacja głosowania korespondencyjnego (pozbawienie prawa głosu niepełnosprawnych osób)
zmiana sposobu głosowania (znakiem "x" będą mogły być "co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki")
nowe zasady powoływania członków PKW oraz wymiana szefa Krajowego Biura Wyborczego"
..."Przewodniczący PKW bierze pod uwagę podanie się do dymisji, jeżeli ordynacja wyborcza zostanie zmieniona tak, jak chcą politycy PiS-u?
Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym w tak kategoryczny sposób. Przed nami jeszcze głosowanie w Sejmie, Senat i decyzja prezydenta. Na razie niczego nie przesądzamy."

-3
0 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Poniedziałek, 4 grudnia 2017 22:37:36

"Ciekawe są również inne uwagi zawarte przez Rzecznika w powyższym wystąpieniu. Podkreśla on m.in., że Państwowa Komisja Wyborcza sprawuje kontrolę nie tylko nad finansowaniem kampanii wyborczych, ale również nad finansowaniem partii politycznych (na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 876 i 1089). Trudno pozytywnie ocenić proponowane rozwiązania, zgodnie z którymi ugrupowania polityczne poprzez swoich przedstawicieli w Państwowej Komisji Wyborczej będą w praktyce kontrolować same siebie i podejmować rozstrzygnięcia mające niezwykle istotne konsekwencje dla funkcjonowania (i de facto – kształtu) systemu partyjnego m.in. dotyczące subwencji.

Powyższe argumenty wskazują więc wyraźnie, że proponowane zmiany w składzie najwyższego organu wyborczego, jakim jest Państwowa Komisja Wyborcza, prowadzą do kolizji z ogólnie przyjętą w cywilizowanych państwach zasadą nemo iudex idoneus in propria causa. Powoduje to również poważne zagrożenia dla przejrzystości i apolityczności administracji wyborczej, co stanowi wyraźne zaprzeczenie zasad wskazanych m.in. w Kodeksie Dobrych Praktyk w Sprawach Wyborczych, który został przyjęty przez tzw. Komisję Wenecką Rady Europy."

-4
0 -4
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Wtorek, 5 grudnia 2017 06:30:10

Zawisłe sądy, niewolne wybory. O pracach komisji, która szykuje nowe prawo wyborcze, i komisji od prezydenckich ustaw sądowych http://wyborcza.pl/7,75398,22720890,zawisle-sady-niewolne-wybory.html

+2
+2 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Wtorek, 5 grudnia 2017 17:09:05

Tak za po sędzia na telefon oraz TK zamawiający opinię dotyczącą wydawanych orzeczeń.

-4
0 -4
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Wtorek, 5 grudnia 2017 19:03:40

W Sejmie procedowany jest poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywatel w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001; dalej jako „Projekt”). Warto się bliżej przyjrzeć temu projektowi, gdyż budzi on poważne wątpliwości.

Z uzasadnienia wynika, że przedstawiony projekt ustawy „sprowadza się głównie do dwóch, ale jednocześnie zasadniczych rodzajów zmian. Pierwszym są zmiany ustaw o samorządzie gminy, powiatu, województwa mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych – władzy samorządowej. Z kolei drugi rodzaj zmian polega w szczególności na zwiększeniu roli społeczeństwa w procesie wybierania organów pochodzących z wyborów powszechnych, a także w kontroli tego procesu i organów odpowiadających za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów”.

Jednak pewne wątpliwości budzić może propozycja zmian w administracji wyborczej.http://nieposlusznyobywatel.pl/2017/11/25/kilka-uwag-odnosnie-projektu-zmian-w-administracji-wyborczej/

+2
+2 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Wtorek, 5 grudnia 2017 22:44:38

Może sam cokolwiek sam napiszesz bo bezmyślnie wklejasz.

-4
0 -4
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Środa, 6 grudnia 2017 16:02:52

Wklejam wszelkie znalezione ciekawe informacje na temat zmian w ordynacji wyborczej-jeśli wad nie widziśz twój problem

+3
+3 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Środa, 6 grudnia 2017 19:29:11

Kumku wklej wczorajszy spacer niezależnych sędziów z politykami po i sld. Pytanie kto w Mińsku w ostatnich wyborach przygotowywał projekt uchwały w sprawie okręgów czy aby nie burmistrz albo sekretarz miasta?

-2
0 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Niedziela, 10 grudnia 2017 00:30:50

Zmiana artykułu 41. Kodeksu wyborczego umożliwia niezauważalne manipulowanie głosami wyborców" stwierdził przewodniczący PKW.https://www.tvn24.pl/zmiany-w-kodeksie-wyborczym-projekt-pis,796978,s.html

+1
+1 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: sailor (postów: 15043)
 • Niedziela, 10 grudnia 2017 11:19:49

qrcze ! na kodeksie wyborczym też się zna , niesamowite ...

+1
+1 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Niedziela, 10 grudnia 2017 19:37:34

Zakaz używania długopisów przy liczeniu głosów oraz zakaz uczestnictwa osób delegowanych przez burmistrzów/wójtów.

-2
0 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Wóz z węglem (postów: 1201)
 • Niedziela, 10 grudnia 2017 21:01:36

*Pytanie kto w Mińsku w ostatnich wyborach przygotowywał projekt uchwały w sprawie okręgów czy aby nie burmistrz albo sekretarz miasta?

które wybory miałeś Aron na myśli?

+1
+1 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Niedziela, 10 grudnia 2017 21:30:17

Samorządowe.
Zobaczcie, że nasza władza samorządowa potrafi pracować po 21 http://www.bip.minsk-maz.pl/index.php

-2
0 -2
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Wóz z węglem (postów: 1201)
 • Niedziela, 10 grudnia 2017 21:56:40

czyli wtedy może było taka jak napisałeś, że burmistrz i sekretarz zaproponowali, ale projekt przegłosowała dość pewnie rada miasta, w której zasiadało 7 - 8 radnych PiS. sprawdź Aron ilu było przeciw.

http://www.bip.minsk-maz.pl/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file/Sesje/kadencja_VI_2010-2013//protok_XXVI_13.pdf

+1
+1 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Niedziela, 10 grudnia 2017 22:05:27

Wozie przez to chcę pokazać, że o obwodach zawsze decydowali bezpośrednio zainteresowani - czyli politycy, radni, itp.

-3
0 -3
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Wóz z węglem (postów: 1201)
 • Niedziela, 10 grudnia 2017 22:13:40

rozumiem to. szkoda, że w swojej pierwszej wypowiedzi poświęconej temu zagadnieniu wskazałeś tylko na burmistrza i sekretarz miasta, a pominąłeś radnych. zarówno tych z PO, jak i z PiS - u. rozumiem Twój wybór, ale dla obiektywizmu warto było o nich uzupełnić swoją wypowiedź.

+3
+3 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Aron (postów: 2235)
 • Poniedziałek, 11 grudnia 2017 16:40:56

Wozie użyłem zwrotu przygotowywał projekt.

0
0 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: kumak (postów: 17128)
 • Wtorek, 19 grudnia 2017 19:14:55

Przewodniczący PKW sędzia Wojciech Hermeliński rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą o zmianie ordynacji wyborów samorządowych. Największa obawa? Nowa obsada Krajowego Biura Wyborczego, o której zadecyduje Mariusz Błaszczak.
Sędzia Hermeliński rozmawiał z prezydentem m.in. o planowanej likwidacji głosowania korespondencyjnego, a także nieprecyzyjnej definicji krzyżyka na wyborczej karcie (co najmniej dwie przecinające się linie)...http://wyborcza.pl/7,75398,22807340,sedzia-hermelinski-po-spotkaniu-z-prezydentem-boje-sie-ze.html

0
0 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: sailor (postów: 15043)
 • Sobota, 23 grudnia 2017 18:58:01

a co ma w temacie pan Hermeliński i jego rozmowy , swoje już zrobił w 2014 i może wystarczy

0
0 0
Tylko dla zalogowanych użytkowników
 • Od: Silencium (postów: 384)
 • Środa, 27 grudnia 2017 20:39:08

Kumak piszesz o krzyżyku?

Watek został zamknięty ze względu na długi czas (minimum pół roku), jaki upłynął od ostatniego postu.