1°C

18
Powietrze
Wspaniałe powietrze!

PM1: 6.51
PM25: 11.07 (44,27%)
PM10: 11.71 (23,42%)
Temperatura: 0.68°C
Ciśnienie: 996.07 hPa
Wilgotność: 91.88%

Dane z 30.11.2021 12:50, airly.eu

Szczegółowe dane meteoroliczne z Mińska Maz. są dostępne na stacjameteommz.pl


facebook

Forum

"Wolność nie jest nam dana raz na zawsze"

19951 postów
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Piątek, 8 października 2021 08:06:18
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Jerzy Gogół
2c3 m2iSiplnse0 ·
Etniczność, historia i katolicyzm stoją u podstaw państwa narodowego PIS.
We wszystkich działaniach PIS naród artykułowany jest przede wszystkim jako wspólnota oparta na tradycji historycznej oraz kulturowej w której katolicyzm ma być religią stanowiącą spoiwo scalające różne nurty myśli społecznej. Celowo pomijane jest znaczenie narodu jako wspólnoty obywatelskiej o znaczeniu politycznym. W wielu wystąpieniach Jarosław Kaczyńskiego dosyć stanowczo akcentuje, że najważniejszym celem państwa jest zapewnienie suwerenności narodowej wobec UE. Państwo narodowe stawiane jest jako przeciwieństwo tendencji integracyjnych w UE. Celowo obniża się wartość powiązań gospodarczych i kapitałowych bez których Polska staje się krajem odciętym od postępu technologicznego i nowoczesnych inwestycji a także od innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie myśli społecznej, która jest niezbędna jako instrument rozwojowy narodu. To oczywiście celowe zabiegi polityczne mające gloryfikować państwo narodowe jako najważniejsze i niezbędne w utrzymaniu polskości szeroko pojętej poprzez kreowanie postaw patriotycznych opartych na tradycji historycznej wyposażonej w akcenty religijne. Konsekwencją tych działań jest walka z demokracja liberalną u której podstaw leżą rządy prawa oraz trójpodział władzy. Dlatego forsując demokrację większościową jako wolę narodu, a raczej partii, zmierza do umocnienia władzy wykonawczej wspieranej przez władzę ustawodawcza. Stąd też pierwszoplanowym działaniem PIS było sparaliżowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego, jako głównej przeszkody w realizowaniu tej koncepcji ustrojowej. Działania te spotkały się z zdecydowanym protestem społecznym, bowiem duża część w obywateli uznała, że stanowi to poważne ograniczenie praw obywatelskich oraz grozi brakiem kontroli władzy wykonawczej co może doprowadzić do licznych nadużyć i selektywnego wybierania celów narodowych dla wybranych ideologicznie grup społecznych. Również do proponowanych zmian ustrojowych przez PIS odniosła się również UE dostrzegając wiele niebezpieczeństw dla kształtowania procesów demokratycznych oraz wypełniania przez Polskę umów międzynarodowych dotyczących funkcjonowania we wspólnocie międzynarodowej krajów o tak zwanej orientacji zachodniej zarówno w sferze gospodarczej jak i obronnej. Wracając do analizy działań PIS w sferze ustrojowej partia ta uznaje, że kryterium narodowe nie jest utożsamiane jako obywatelskie ale jako tożsamość identyfikowana ściśle z wyznaniem rzymsko-katolickim jako narodowotwórczej z dominującym priorytetem moralności, prawa i państwa. W tej sytuacji cywilizacja zachodnia z wolnością wyznań jawi się jako wróg polskości i zagrożenie dla suwerenności Polski opartej o jednorodność etniczna i kulturową.
Nie jest to nic nowego ponieważ w tradycji endeckiej znamienne jest doszukiwanie się spisków międzynarodowych realizowanych przez opozycję wewnętrzną określaną jako rasa pół-Polaków. Tak też często określany jest każdy ruch społeczny , który staje się poważnym przeciwnikiem w realizacji celów narodowych PIS przez liderów tej partii oraz fanatycznych ich zwolenników. Jako jeden z najważniejszych celów ideowych PiS jest stworzenie „Nowego Polaka” opartych na podstawach narodowo-katolickich aktywnie zwalczającego Europejskie wartości humanistyczne łączące różne grupy etniczne, kultury i wyznania oraz orientacje seksualne. Temu służy reforma oświaty, propaganda i telewizyjny przekaz mediów prawicowych a także aktywnie wspomagana jest przez administrację k.k.
Trudno też zgodzić się z lansowaną przez PIS koncepcją, że rola UE w modernizacji gospodarki jest wątpliwa ponieważ uzależniona jest od podmiotów zewnętrznych , inwestycji zagranicznych i koniunktury u największych partnerów Polski.
Podstawową słabością założeń PIS, oprócz wielu innych czynników, jest otwarty konflikt z UE to znaczy z przedstawicielami wielu krajów decydujących o kierunkach działań tej wspólnoty jak również decyzjach o kluczowym znaczeniu. Prowadzi to do izolacji Polski a zatem podstawowy cel jakim jest budowa lub odzyskanie podmiotowości staje się iluzją polityczną. Oznacza to również prędzej czy później konflikt z najważniejszym sojusznikiem jakim jest USA, który dąży do współpracy gospodarczej z UE i jest tylko kwestią czasu kiedy zostaną uzgodnione warunki na jakich zasadach będą się odbywać.
Nie ulega wątpliwości, że konsekwencją realizacji przez PIS polityki rażącego egoizmu narodowego będzie również skutkować zerwaniem więzi Polski z państwami „twardego jądra” bowiem nasz kraj traktowany będzie jako realizujący politykę odrębności cywilizacyjnej czego następstwem będzie mniejsza pomoc w ramach funduszy strukturalnych albo wręcz pozbawienie możliwości korzystania z nich.
Krytycznie również należy ocenić brak koncepcji rządu PIS dotyczący polityki wobec Rosji i Ukrainy co znacznie osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
Polska dla wspólnoty międzynarodowej staje się symbolem pogłębiania podziałów pomiędzy Wschodem a Zachodem głównie w zakresie wartości, które zaczynają stawać się poważną barierą integracyjną.
Obniża się też wiarygodność naszego kraju jako stabilnego i przewidywalnego rynku w prognozach gospodarczych co będzie miało znaczenie dla perspektyw rozwojowych państwa.
Kończąc zastanawiam się nad scenariuszem do którego dąży PIS to jest rozpadem UE uznawanego przez PIS jako wroga polskości i idei państwa narodowego. Niewątpliwie konsekwencją dezintegracji UE będzie powstanie państw o silnym egoizmie narodowym i rodzące się konflikty o dominację w przestrzeni gospodarczej , politycznej i militarnej. Czy konsekwencją takiego scenariusza mogą się stać również roszczenia terytorialne ? Nie należy ich wykluczyć jak pokazuje historia Europy. Czy Polska przy swoim potencjale gospodarczym, wieloma słabościami potencjału militarnego i rozdarta wewnętrznymi sporami sprosta takim wyzwaniom ? Wszystkie oceny wskazują , że wymarzone państwo suwerennie narodowe w dezintegrowanej Europie pozbawionej idei solidarności i wyrównywania poziomu życia mieszkańców pozbawi Polskę głosu w wielu sprawach wobec znacznie silniejszych państw , które decydować będą o kształcie naszego kontynentu w sferze gospodarczej i społecznej a także militarnej. W mojej ocenie PIS-owska koncepcja państwa narodowego o systemie demokracji większościowej jest poważnym zagrożeniem dla bytu państwowego bowiem tylko społeczeństwa obywatelskie jak pokazuje historia są w stanie uczestniczyć w wyścigu cywilizacyjnym.
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Piątek, 8 października 2021 08:09:28
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Dlaczego komunikaty KE - po polsku i po angielsku - różnią się między sobą? "W wersji polskiej pominięto kluczowy fragment oświadczenia"

https://wpolityce.pl/polityka/569203-dlaczego-komun...
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Piątek, 8 października 2021 08:12:23
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Według raportu 216 tys. osób mieszkających obecnie we Francji padło ofiarą napaści seksualnej przez księży lub zakonników. Jedna trzecia z nich została zgwałcona. Do tej liczby należy dodać ofiary molestowania przez osoby świeckie, m.in. katechetów. Wtedy liczba ofiar wzrasta aż do 330 tys. https://www.o2.pl/informacje/raport-o-pedofilii-...
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Piątek, 8 października 2021 08:16:10
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
spierdalaj matole , takie rewelacje wklejaj sobie w "Dane pedofilów i gwałcicieli pochodzących z Mińska"

tam jest dużo POdobnych bździn towarzysza kumaka
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Piątek, 8 października 2021 08:21:16
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
tam podawane fakty na temat kościelnych przestępców i zboczeńców
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Piątek, 8 października 2021 08:22:57
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
tam są zaPOdawane kumacze bździny jak też w każdym innym temacie , zboku z mazgułowa
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Piątek, 8 października 2021 08:33:05
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
tyczasem demokracja ma się świetnie

„Zabijmy te świnie”. Antifa wzywa do mordu prawicowych polityków. Publikuje ich adresy oraz instrukcję, jak wykonać bombę

Skrajnie lewicowa grupa Antifa nawołuje do zamordowania niemieckich prawicowych polityków z partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). W sieci internetowej opublikowano adresy 53 polityków oraz dokładną, obszerną instrukcję wykonania ładunków wybuchowych.

Apel opublikowano na jednej z lewicowo-ekstremistycznych stron internetowych.

„Zabijmy te świnie z AfD za pomocą materiałów wybuchowych” – piszą działacze lewackiej Antify.

W broszurze zawarto prywatne adresy 53 polityków AfD oraz precyzyjną, kilku stronnicową instrukcję dotyczącą produkcji bomby.

Ekstremiści z Antify nawołują w pierwszej kolejności do zabicia Bernda Baumanna, przewodniczącego AfD w parlamencie oraz posła Bjoerna Hocke z Turyngii.

„Nadszedł czas na twarde działania” – piszą lewacy.

Sprawą zajmuje się Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA).

Źródło: focus.de
https://nczas.com/2021/10/07/zabijmy-te-swinie-a...
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Sobota, 9 października 2021 12:52:08
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
co nieco przegięliście komuchy , jutro będziecie szybko się przemieszczać na Placu Zamkowym
nieustająco miłego dnia
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Sobota, 9 października 2021 13:50:11
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
PROTESTY JUTRO/NIEDZIELA!
Berlin - Instytut Polski, godz. 16.00; Thielallee, godz. 18
Białystok - Rynek Kościuszki, godz. 18
Bochnia - Rynek, godz. 18
Bolesławiec - Rynek, godz. 18
Bydgoszcz - Stary Rynek, godz.18
Chrzanów - Plac Tysiąclecia, pod Orłem, godz. 18
Częstochowa - II Aleja NMP 24, godz. 16
Elbląg - Stary Rynek, godz. 17
Ełk - Plac Solidarności, godz. 18
Gdańsk - pod Neptunem, godz. 18
Gdynia - Skwer Kościuszki, godz. 18
Gołdap - plac Zwycięstwa, godz. 16
Gorlice - Rynek, godz. 16
Gorzów Wielkopolski, Stary Rynek, godz. 18
Gromadka - koło stadionu Dino, godz. 16
Gryfice - pl. Zwycięstwa, godz. 18
Jelenia Góra - pod Ratuszem, godz. 18
Kalisz - pl. Kilińskiego, godz. 16
Katowice - Rynek, godz. 16
Kędzierzyn-Koźle, pl. Rady Europy, godz. 16
Kielce, Rynek, godz. 18
Kołobrzeg, Plac Ratuszowy, godz. 18.00
Koszalin - Rynek Staromiejski, godz. 18
Kraków - Rynek Główny, 16
Londyn - przed ambasadą RP, godz. 19 czasu polskiego
Lubań - przed Sądem Rejonowym, godz. 18
Lublin - Królewska 3, godz. 18
Luksemburg - przed ambasadą RP, godz. 18
Łódź - Piotrkowska 143, godz. 18
Madryt - przed konsulatem RP, Goya 15, godz. 18
Morąg - przez Ratuszem, godz. 18
Mrągowo - pod ratuszem, godz. 18
Myślenice - Rynek, godz. 18
Nowy Sącz - pod Zegarem godz. 16
Nysa - obok Bramy Wieży Ziębickiej, godz. 18
Olsztyn - Stare Miasto, godz. 18
Opole - pl. Wolności, godz. 17:30
Oświęcim - Rynek godz. 16
Piła - pl. Konstytucji 3 Maja, godz. 18
Płock - przy Sądzie Rejonowym, godz. 16
Poznań - pl. Wolności, godz. 16
Puławy - pl. Chopina, godz. 18
Rzeszów - Rynek, godz. 18
Sopot - godz. 18
Starachowice - Rynek, godz. 18
Szczecin - pl. Solidarności, godz. 18
Świdnica - rynek koło teatru, godz. 18
Tarnowskie Góry - godz. 18
Tarnów - Rynek, godz. 18
Tarnó - pod Kopernikiem, godz.18
Wałbrzych - pl. Magistracki godz. 18
Warszawa - pl. Zamkowy, godz. 18
Wrocław - pl. Solny, godz. 16
Zakopane - godz. 18
Zalewo -Skwer Wolności, godz. 18
Zgorzelec - przed Krzyżem Milenijnym, godz. 18
Zielona Góra - plac przed Filharmonią, godz. 16
Mińsk Mazowiecki Postów: 44771
sailor
Mińsk Mazowiecki, postów: 44771
Sobota, 9 października 2021 14:34:29
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
najważniejszy wydaje się być Berlin , ja, ja kameraden
Postów: 4114
Zolnierz
postów: 4114
Sobota, 9 października 2021 21:35:18
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Bez Berlina nie ma żadnego protestu. Berlin musi być.
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Sobota, 9 października 2021 21:58:19
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Bez Berlina nie ma żadnego protestu- do Berlina wyprowadzają się Polacy którym źle w Pis landzie- przeważne ludzie innych orientacji
Post edytowany
Postów: 4114
Zolnierz
postów: 4114
Niedziela, 10 października 2021 09:08:55
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Berlin- jacy obywatele, taka oPOzycja.
MIńsk Mazowiecki Postów: 2445
Zagłoba
MIńsk Mazowiecki, postów: 2445
Niedziela, 10 października 2021 11:32:00
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
18.00
Post edytowany
Postów: 4114
Zolnierz
postów: 4114
Niedziela, 10 października 2021 15:05:37
+1
+1 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Walić Tuska, prawie ruska, w jego pusty łeb.
MIńsk Mazowiecki Postów: 2445
Zagłoba
MIńsk Mazowiecki, postów: 2445
Niedziela, 10 października 2021 15:08:03
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Powyżej inteligentna wypowiedź przedstawiciela grupy trzymającej władzę...
Postów: 4114
Zolnierz
postów: 4114
Niedziela, 10 października 2021 16:15:27
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Zagłoba, już homo, ale jeszcze nie sapiens.
Żabodukt Postów: 55000
kumak
Żabodukt, postów: 55000
Niedziela, 10 października 2021 16:27:17
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
w waszej putinowskiej telewizji tego nie usłyszycie i nie zobaczycie- kumak was oświeci
https://www.youtube.com/watch?v=Av0r8-PNuF0
Post edytowany
Załączone materiały graficzne widoczne są dla zalogowanych użytkowników
gdzieś indziej Postów: 5110
michal1965
gdzieś indziej, postów: 5110
Niedziela, 10 października 2021 16:32:54
0
0 0
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
Pomnik Małego Powstańca 17.40
MIńsk Mazowiecki Postów: 2445
Zagłoba
MIńsk Mazowiecki, postów: 2445
Niedziela, 10 października 2021 16:44:29
-1
0 -1
+ -
Tylko dla zalogowanych użytkowników
18.00.Plac Zamkowy
Post edytowany

Zaloguj się aby uczestniczyć w dyskusji oraz uzyskać dostęp do większej ilości wątków na tym forum.

Aktualności

OK