Zarejestruj
8°C
Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

ŚLUSARCZYK Robert Krystian

Wiek: 44, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki
Kandydat do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
Okręg nr 3, KW Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 10)

Szanowni Państwo!
Ubiegam się o mandat radnego miasta Mińsk Mazowiecki,  miasta które kocham. Pragnę, aby ono nie tylko piękniało, ale też się rozwijało. Kandyduję, by służyć mieszkańcom. By Was słuchać i realizować zgłaszane potrzeby. By prowadzić dialog, a nie monolog. By pozyskiwać inwestorów, a nie zaciągać kredyty. By współpracować z rządem, a nie z nim walczyć. Bo porozumienie jest gwarantem rozwoju. Będę radnym wiarygodnym i dostępnym. Będę budował miasto otwarte i nowoczesne. Jako radny będę bliżej ludzi. Bliżej mieszkańców i Waszych codziennych mińskich spraw. Mamy plan, by uczynić Mińsk Mazowiecki miastem większych możliwości.

Proszę o Państwa zaufanie!

MIASTO WIĘKSZYCH MOŻLIWOŚCI

PŁYNNA KOMUNIKACJA:
- południowa Obwodnica Mińska
- sprawna budowa i remont ulic osiedlowych
- jeden bilet z warszawską komunikacją
- więcej bezpośrednich połączeń kolejowych z Warszawą
- montaż liczników czasowych przy sygnalizacji świetlnej
MIŃSKA RODZINA:
- wprowadzenie „śniadanka dla ucznia” w miejskich szkołach
- rozszerzenie programu Karta Dużej Rodziny
- nowe place zabaw na osiedlach
- budowa nowej szkoły w celu wyeliminowania dwuzmianowości
- utworzenie Dziennego Domu Seniora
PRZYJAZNY URZĄD:
- urząd czynny w jedną sobotę w miesiącu
- jeden dzień w tygodniu urząd czynny do godz. 20.00
- utworzenie punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców
- partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi
- rozszerzenie budżetu obywatelskiego
MIASTO KOMFORTU:
- budowa Centrum Rekreacyjnego z zalewem, wodnym placem zabaw oraz infrastrukturą sportową i piknikową
- miasto bez smogu
- budowa ścieżek rowerowych
- budowa Otwartych Stref Aktywności
- więcej zieleni w mieście
PARTNERSTWO DLA MIŃSKA:
- budowa parkingów „parkuj i jedź”
- stworzenie strefy ekonomiczno – inwestycyjnej
- wspólne i tańsze usługi komunalne
- autobusowa komunikacja miejsko - gminna
- realizacja granicznych ulic

Robert Ślusarczyk
Kandydat na Radnego
Miasta Mińsk Mazowiecki

 

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość