Zarejestruj
8°C

SITKIEWICZ Damian Emil

Wiek: 35, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki
Kandydat do Rady Powiatu Mińskiego
Okręg nr 1 - miasto Mińsk Mazowiecki, KW Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 10)

Damian Sitkiewicz, z wykształcenia historyk-archiwista; specjalista do spraw zarządzania dokumentacją. Badacz zajmujący się dziejami Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Publicysta, eseista, felietonista. Autor i współautor 3 książek oraz blisko 50 artykułów naukowych. Publikował m.in. w czasopismach „W sieci historii” i „Do Rzeczy Historia” oraz w „Wiadomościach Ziemiańskich”. W latach 2016-2018 prezes Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Były redaktor „Rocznika Mińskomazowieckiego”. Twórca projektów edukacyjnych. Pracuje w archiwach rządowych i samorządowych. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, a także Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”.


Najważniejsze dla mnie są wartości, które wyniosłem z rodzinnego domu. To Bóg, Honor, Ojczyzna.
Kandyduję do rady powiatu mińskiego, ponieważ uważam, że powiat miński potrzebuje:
• osób pracowitych, uczciwych i rzetelnych, które będą skuteczne w działaniu na rzecz mieszkańców
• racjonalnego podziału środków publicznych i kontroli efektów ich wydawania

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość