Zarejestruj
8°C

PŁOCHOCKI Tomasz Jacek

Wiek: 49, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki
Kandydat do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
Okręg nr 1, KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska (lista nr 4)

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, Wiceprzewodniczący Rady, Radny Miasta trzech kadencji. W pracy samorządowej zaangażowany w wiele inicjatyw i przedsięwzięć inwestycyjnych, planowania przestrzennego i gospodarczego. Opracował i wdrożył system współpracy z instytucjami rynku pracy oraz uczelniami wyższymi. Zwiększa szanse i możliwości młodzieży na rynku pracy organizując praktyki zawodowe i staże w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Pozyskuje środki z funduszy krajowych oraz europejskich na rozbudowę infrastruktury oraz rozwój kapitału ludzkiego. Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i patriotycznych. Współpracuje bezpośrednio z OSP, stowarzyszeniami pożytku publicznego i klubami sportowymi.

Szanowni Państwo
Dzięki skutecznej współpracy i zaufaniu, jakim mnie Państwo obdarzyliście zorganizowaliśmy bezpłatną komunikację miejską, zbudowaliśmy nowe ulice, m.in. Wesołą, Sosnową, Sportową, Grzeszaka, rozpoczęliśmy modernizację Osiedla Kędzierak, przebudowaliśmy parkingi na placu dworcowym, ulicę Bulwarną. Powstało nowe przedszkole miejskie, boiska, stadion przy ul. Budowlanej, wzbogacona została miejska zieleń, stworzyliśmy nowe skwery, zieleńce, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Zbudowaliśmy salę koncertową, punkt zbierania odpadów i nową siedzibę wodociągów, zrewitalizowaliśmy park miejski, wprowadziliśmy kartę dużej rodziny oraz budżet obywatelski.

Szanowni Mieszkańcy
Przed nami mnóstwo nowych wyzwań, nowych planów i realizacji.

Moje propozycje:

  • Miasto nowych inwestycji: tunel dla pieszych, rowerzystów i samochodów w wiadukcie kolejowym Pilawa-Tłuszcz, droga łącząca ul. Łąkową i Mrozowską, droga wzdłuż torów do Osiedla Klonowa, rozwój infrastruktury na Osiedlu Kędzierak, sięgacz do Osady Leśnej, nowe przedszkole miejskie, wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne.
  • Miasto bezpieczne: rozbudowa monitoringu miejskiego, bezpieczne doświetlone przejścia dla pieszych, regularne patrole służb mundurowych.
  • Miasto sportu i rekreacji: aquapark; bieżnia tartanowa, nawodnienie, nowoczesne trybuny na stadionie przy Sportowej; nowe miejsca rekreacji ruchowej, place zabaw, parki sprawnościowe, skwery, wsparcie dla nowych inicjatyw i klubów sportowych, nowe boiska wielofunkcyjne zewnętrzne.
  • Miasto sprawnej komunikacji i transportu: zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy dworcu, wydzielenie parkingów dla jednośladów, rozwój komunikacji miejskiej połączonej z Gminą, wprowadzenie systemu rowerów miejskich.
  • Miasto rozwoju talentów i możliwości: zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych, utworzenie Centrum Nauki i Nowych Technologii dla dzieci i młodzieży.
Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska