Zarejestruj
8°C

MARKOWSKI Kazimierz

Wiek: 68, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki
Kandydat do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
Okręg nr 3, KWW Mińskie Forum (lista nr 16)

Kazimierz Markowski. Wiek 68 lat. Wykształcenie wyższe. Emeryt.


Wieloletni zaangażowany Przewodniczący Rad Rodziców na szczeblach szkół miejskich i powiatowych do których uczęszczały dzieci
- wieloletni organizator honorowego krwiodawstwa;
- Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Kościoła Garnizonowego w naszym mieście;
- Organizator wielu imprez kulturalno-oświatowych w tym znane w całym mieście X już „Michałki”, które stały się początkiem wszelkich festynów rodzinnych ;
- Komentator wszelkich uroczystości patriotycznych czy patriotyczno-religijnych;
- Przez dwie kadencje Przewodniczący Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Członek Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego.

Moje hobby: działalność społeczna, aktywny sport, rozrywki umysłowe, działka, śpiew.

Rewitalizacja terenu po opuszczonych barakach na Serbinowie – teren rekreacyjny i place zabaw;
- dalsza aktywizacja mieszkańców osiedla;
- utwardzanie ulic przy udziale mieszkańców;
- przystanki autobusowe to również ławka i wiata;
- dalszy rozwój komunikacji miejskiej.
- zorganizowanie w lasku przy Dąbrówki parku linowego.

Żonaty, 3 dorosłych dzieci.

Materiał sfinansowany przez KWW Mińskie Forum