Zarejestruj
8°C
Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

CYRAN Grzegorz

Wiek: 46, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki
Kandydat do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
Okręg nr 2, KWW Mińskie Forum (lista nr 16)

Grzegorz Cyran lat 46 – dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego z 21 letnim stażem w SP nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Wielokrotnie wyróżniany nagrodą dyrektora szkoły oraz nagrodą Burmistrza Miasta za pracę dydaktyczno – wychowawczą, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony dwukrotnie przez Powiatowy SZS za wysokie osiągnięcia sportowe na forum powiatu, regionu siedleckiego i województwa mazowieckiego.

Od pięciu kadencji społecznie Vice Prezes Powiatowego SZS, zajmujący się organizacją i koordynacją wszystkich rozgrywek na szczeblu szkół podstawowych. Dyplomowany trener piłki nożnej współpracujący z klubami miejskimi, osiągający przez lata liczne sukcesy w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Instruktor pływania i ratownik WOPR z 25 letnim stażem, współorganizujący wiele wyjazdów letnich.

Z list Miejskiego Forum Radny RM VI kadencji w której przewodniczył Komisji Praworządności, Samorządności oraz Spraw Lokalnych, a przez ostatni rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W swej pracy zawsze szukający kompromisu i wspólnego działania na rzecz miasta bez wikłania się w spory polityczne. Uczciwość i przejrzystość to priorytety zarówno w działalności zawodowej, publicznej jak i codziennym życiu.

Pracuje na rzecz oświaty, sportu wspiera inicjatywy kulturalne, zabiega o poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście.

Materiał sfinansowany przez KWW Mińskie Forum