Zarejestruj
8°C

CICHOŃ Alicja Emilia

Wiek: 39, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki
Kandydatka do Rady Powiatu Mińskiego
Okręg nr 1 - miasto Mińsk Mazowiecki, KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska (lista nr 4)

Z zamiłowania i wykształcenia jestem zootechnikiem. Jestem wiceprzewodniczącą PO w Mińsku Mazowieckim, delegatem do Rady Regionu Mazowieckiego PO i koordynatorem akcji Wolontariusze Wolnych Wyborów na Mazowszu. Mam męża oraz 2 córki (5-letnią w przedszkolu, a 17-letnią w Technikum Weterynaryjnym).

Od 6 lat pracuję w samorządzie, m.in. opiekuję się Miejską Radą Seniorów, w której powołaniu brałam udział, i współpracuję z odpowiedzialnymi za komunikację miejską. W moim dorobku jest m.in. napisanie programu szczepień dziewcząt przeciwko wirusowi HPV. Organizowałam w naszym mieście wiele spotkań Klubu Obywatelskiego oraz spotkanie Polska Seniora z konsultacjami dla mińszczan 60+. Przygotowuję strategię powołania Młodzieżowej Rady Miasta. Jestem gorącą orędowniczką wprowadzenia powiatu mińskiego do metropolii warszawskiej na zasadach zachowania suwerenności każdej z gmin.

Budowa silnej pozycji powiatu mińskiego w OMW

Obszar Metropolitalny Warszawy skupia Warszawę oraz 70 gmin z sąsiednich powiatów w tym wszystkie gminy z powiatu mińskiego. OMW jest tożsamy z delimitacją NUTS2 obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku, który statystycznie wydzielił Warszawę z ościennymi powiatami z reszty obszaru województwa mazowieckiego. Wprowadzone zmiany zaliczyły miasto Mińsk Mazowiecki i cały powiat miński do „bogatego” obszaru stołecznego, co w nowej perspektywie finansowej UE ograniczy możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych m.in. z funduszy unijnych. Dlatego jak najściślejsza integracja zarówno miasta, jak i powiatu z pozostałymi JST z OMW jest gwarantem stałego podnoszenia jakości usług społecznych, infrastruktury oraz atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej.

Silny głos przedstawicieli naszego samorządu jest gwarantem zrównoważonego rozwoju powiatu w oparciu o współpracę ze wszystkimi samorządami metropolii. Planowane korzyści to m.in.

  • wspólny, zintegrowany transport publiczny,
  • wspólne działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego
  • koordynacja imprez kulturalnych i sportowych oraz wspólna promocja
  • współpraca w pozyskiwaniu inwestorów
  • poprawa jakości usług społecznych (m.in. wspólna strategia opieki nad seniorami, czy optymalizacja sieci szkół)

Inwestujmy w zdrowie

Zależy mi na bliskiej współpracy samorządu z kierownictwem szpitala tak, by wychodzić naprzeciw potrzebom pacjentów i ich rodzin. Na rozwój naszej placówki leczniczej oraz wdrażanie nowych, ciekawych pomysłów potrzebne są bez wątpienia większe środki finansowe. Profilaktykę skierowaną do mieszkańców w dużym stopniu można oprzeć na samorządowych programach zdrowotnych, jak np.:

  • bezpłatne szczepienia seniorów przeciwko grypie,
  • coroczne bezpłatne przeglądy stomatologiczne w gminach dla dzieci i młodzieży do 16. r.ż.,
  • programy profilaktyczne dla ciężarnych kobiet (profilaktyka nietrzymania moczu i  problemów ze współżyciem seksualnym, profilaktyka zaburzeń emocjonalnych po porodzie),
  • szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom i meningokokom.

Samorząd powinien wspierać szpital chociażby w uruchomieniu poradni geriatrycznej, usprawnieniu rejestracji pacjentów i poprawy komfortu oczekiwania na przyjęcie na oddział, czy poszerzaniu katalogu usług. Bardzo ważne jest zachowanie na wysokim poziomie w mińskim szpitalu standardów okołoporodowych i opieki neonatologicznej.

Szpital to również przyległe do niego tereny zielone. Wsparcia wymaga znalezienie środków na zagospodarowanie otoczenia budynków tak, by pacjent w trakcie hospitalizacji mógł korzystać ze spacerów i relaksu wśród nowych krzewów i rabat kwiatowych.

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska