Zarejestruj
8°C

CICHOCKI Maciej Bogdan

Wiek: 69, miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki
Kandydat do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
Okręg nr 2, KW Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 10)

Maciej Cichocki , Urodzony w Mińsku Mazowieckim. Wykształcenie wyższe; Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych /dyplom – miasto w strefie podmiejskiej / oraz S.G.H. w W-wie – ekonomia. Języki obce: angielski, rosyjski. Wykładowca geografii, wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Dorobek dydaktyczny - finaliści olimpiad i konkursów ; WOS, Wiedzy o U.E oraz Samorządzie Terytorialnym.

Od wielu lat animator działań kulturalnych, inicjator ważnych inwestycji w zakresie sportu, kultury w naszym mieście. Znany propagator polskiej kultury technicznej, organizator, znanego w Polsce, zlotu motocykli zabytkowych w Mińsku Maz. Ostatnio otrzymał prestiżową Złotą Odznakę Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Za ratowanie zabytków”. Z zapałem promuję nasze miasto w mediach /np. relacje w TVP/, rozwija kontakty zagraniczne - praktyki dla studentów z Francji Cieszy się zaufaniem sponsorów , dlatego skutecznie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe .Jest osobą znaną , otwartą, tolerancyjną i lubianą, a te cechy ułatwiają kontakty z mieszkańcami i instytucjami . Posiada liczne kontakty wśród tzw. ważnych postaci w mediach, biznesie i środowisku akademickim. Podczas wyjazdów zagranicznych/ krajowych także/ zawsze interesuję się ciekawymi rozwiązaniami w odwiedzanych miastach. Dlatego uważa , że nasze miasto może być wyjątkowo ładne , lecz powinno się korzystać z wiedzy miejskiego architekta/plastyka . Niezbędna jest także skuteczna aktywność władz miasta tam, gdzie mamy szpecącą nasze miasto zdewastowaną zabudowę, mimo że jest własnością prywatną. Przestrzeń miejska i widoki są przecież dobrem wspólnym tj prawo do ochrony przed uciążliwym hałasem , również w dzień /coraz więcej osób pracuje umysłowo w swoich mieszkaniach / Należy do zdecydowanych zwolenników idei samorządu, jako władzy lokalnej funkcjonującej z pierwszoplanową rolą Rady Miasta ,bez wpływów politycznych.
Twój głos będzie bardzo pomocny w pracy Macieja Cichockiego na rzecz Naszej Lokalnej Wspólnoty i gwarantuje wymierne korzyści dla mieszkańców miasta.

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość