Zarejestruj
7°C

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

Od 1 stycznia jest już zamieszczony w internecie. Składa się z dwóch części: ogólnodostępnej i z dostępem ograniczonym. Zawiera nazwiska, zdjęcia i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów...

– Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym z jednej strony spełniać będzie funkcje ostrzegawcze wobec społeczeństwa, z drugiej zaś będzie dodatkową dolegliwością dla skazanych. Uwidoczni on szereg danych osobowych przestępców: informacje o orzeczonych karach, adresy zameldowania i pobytu, a także wizerunek sprawcy – zapewnia Daniel Milewski, poseł na Sejm RP z Mińska Mazowieckiego, który prowadził w imieniu klubu PiS projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Rejestr jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W Rejestrze publicznym, czyli ogólnodostępnym znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 roku do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. W Rejestrze publicznym zamieszczone są także informacje w jakich miejscowościach przebywają obecnie wszystkie te osoby. Muszą one pod groźbą kary aresztu zawiadamiać policję o każdej zmianie miejsca pobytu, a policja na bieżąco będzie aktualizować te dane w rejestrze. Jawne też są między innymi informacje o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa każdej z tych osób.

Rejestr publiczny jest bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Strona umożliwi wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości.

W Rejestrze publicznym figuruje 5 mężczyzn urodzonych w Mińsku Mazowieckim. Jak możemy znaleźć w szczegółach, popełnili oni czyny zabronione między innymi w Maliszewie, Zamieniu, Dębem Wielkim czy Janowie.

Z kolei w Rejestrze z dostępem ograniczonym znajduje się  2614 nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego, znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 roku na osobach w wieku 15-18 lat, co do których sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania.

Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują w rejestrze. Jeśli tak, nie będą mogli przyjąć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Aby uzyskać informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym osoby i instytucje uprawnione muszą zarejestrować konto na stronie rejestru, czyli wypełnić odpowiedni formularz. Muszą też dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Założenie konta i uzyskanie informacji z rejestru są bezpłatne.

Publiczne rejestry z danymi pedofilów funkcjonują na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Są dobrym sposobem na zapobieganie krzywdzie ofiar, bo pozwalają na skuteczną kontrolę takich przestępców.

Oprac. na podst. mat. Ministerstwa Sprawiedliwości

Aktualności

Komentarze

Do tego artykułu jeszcze nie dodano komentarzy

Watek został zamknięty ze względu na długi czas (minimum pół roku), jaki upłynął od ostatniego postu.