19°C

27
Powietrze
Dobre powietrze.
Pora na spacer z drugą połówką lub szaleństwa z dziećmi na czystym powietrzu!

PM1: 12.25
PM25: 16.09 (64,37%)
PM10: 20.94 (41,88%)
Temperatura: 18.68°C
Ciśnienie: 1024.01 hPa
Wilgotność: 81.60%

Dane z 26.06.2019 04:25, airly.pl


facebook

Budżet miasta na 2019 i standardy urbanistyczne – czyli II sesja Rady Miasta w skrócie

02.01.2019

Na ostatniej sesji Rady Miasta dyskutowano m.in. o budżecie dla Mińska na 2019 rok. Specjalnie dla portalu minskmaz.com radny Łukasz Lipiński opowiada o planowanych inwestycjach w przyszłym roku oraz o innych ważnych uchwałach podjętych na sesji.

– W budżecie na 2019 zarezerwowaliśmy środki na remont jezdni ulicy Parkowej i 1-go PLM Warszawa, a także remont ulicy Klimaszewskiego. Zdecydowaliśmy także, że rozbudowana zostanie ul. Osiedlowa, a wybudowane zostaną ul. Marii Grochowskiej, ul. Hipolita Konopki oraz ul. Ignacego Paderewskiego. W sumie na te ostatnie cztery inwestycje zostanie przeznaczonych 3.050.000 zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich 900.614,97 zł – wylicza radny Łukasz Lipiński.

Na co jeszcze mogą liczyć mińszczanie?

  • na rozbudowę monitoringu wizyjnego w mieście (radni przeznaczyli na ten cel 59.000 zł), 
  • budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (150.000 zł.), 
  • działania związane z profilaktyką raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV (39.678,00 zł),
  • profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci w wieku od 9. miesiąca życia do 6. roku życia z terenu miasta Mińsk Mazowiecki (20.000 zł).

Radni przeznaczyli także 1.375.909,00 zł na utrzymanie zieleni w parku, skwerów zieleni miejskiej, również w pasach drogowych, na dekoracje kwiatowe na terenie miasta oraz na uzupełnianie nasadzeń drzew i krzewów.

Zostanie wykonana także termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Stankowizna 19, ul. Józefa Chełmońskiego 20 oraz ul. dr. Jana Huberta 5 (przeznaczono na to 210.000 zł). Zarezerwowaliśmy 150.000 zł na opracowanie dokumentacji budowy bloków socjalnych przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego.

– Osobiście najbardziej się cieszę z opracowania dokumentacji projektowej budowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim na co przeznaczyliśmy 200.000 zł – przekonuje Łukasz Lipiński.

Cała uchwała budżetowa wraz z konkretnymi kwotami na dane działanie znajduje się w BIP Urzędu Miasta.

Istotną sprawą było także przyjęcie Uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 22 sierpnia 2018 roku weszła w życie specustawa mieszkaniowa, której celem jest ułatwienie budowy budynków mieszkalnych. Aby m.in. zapobiec budowaniu bloków bez miejsc postojowych i dostosować ustawę do mińskich realiów, Burmistrz Miasta zgłosił projekt uchwały wprowadzającej 11 lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Najważniejsze propozycje to:

  • jeżeli w odległości nie większej niż 250 m od budowanego bloku nie ma wyższych budynków, to blok może mieć maksymalnie 3 piętra,
  • wprowadzenie strefy centrum (zaznaczonej na niebiesko i na czerwowo na tej mapce
  • określenie liczby miejsc parkingowych dla strefy centrum na tym samym poziomie co w planach zagospodarowania przestrzennego, czyli: nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, nie mniej niż 0,5 miejsca parkingowego na lokal mieszkalny w bloku i nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej części budynków przeznaczonych na działalność handlowa lub usługową,
  • określenie liczby miejsc parkingowych poza strefą centrum, czyli: nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, nie mniej niż 1 miejsce parkingowego na lokal mieszkalny w bloku i nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej części budynków przeznaczonych na działalność handlową lub usługową.

– Ostatecznie po dyskusji uchwała została przyjęta z dwiema zmianami. Pierwsza zmiana zgłoszona przeze mnie dotyczyła znacznego zawężenia strefy centrum, a zatem terenu, gdzie liczba miejsc parkingowych jest ograniczona (przelicznik wynosi 0,5 miejsca) – na tej mapce przyjęta strefa zaznaczona jest na niebiesko, proponowana wcześniej - na czerowo. Druga zmiana zgłoszona przez Komisje Samorządności zmieniła ilość miejsc parkingowych w strefie centrum z 0,5 na 0,55. Ma to znaczenie przy większych inwestycjach i przełoży się na kilka dodatkowych miejsc postojowych w każdej z nich – wyjaśnia Łukasz Lipiński.

Cała uchwała w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych znajduje się w BIP Urzędu Miasta.

- Przyjęta przez parlament specustawa mieszkaniowa niesie też pewne ryzyko ponieważ pozwala omijać deweloperom plan zagospodarowania przestrzennego. Boje się o teren po starym kinie. W planie zagospodarowania zaplanowaliśmy tam centrum kultury a teraz niestety może powstać kolejny blok  - dodaje Łukasz Lipiński.

Relację z ostatniej sesji Rady Miasta można obejrzeć na YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=xvab6GgN5T4

Wyniki głosowań dostępne są w BIP Urzędu Miasta

Oprac.: mat. prasowe

Inne aktualności

OK