14°C

9
Powietrze
Wspaniałe powietrze!
Weź głęboki wdech. Dziś można. ;)

PM1: 4.03
PM25: 5.27 (21,09%)
PM10: 7.06 (14,13%)
Temperatura: 14.09°C
Ciśnienie: 1004.05 hPa
Wilgotność: 71.97%

Dane z 21.05.2019 22:30, airly.pl


facebook

Gmina partnerem Miasta w projekcie inteligentnych dzielnic

16.03.2019 Opracowanie oraz foto: UM Mińsk Maz
(fot.: UM Mińsk Maz.)

W piątek, 15 marca, na briefingu prasowym w Urzędzie Miasta, burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski oraz wójt gminy Mińsk Mazowiecki Antoni J. Piechoski podpisali umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic” w ramach konkursu „Human Smart Cities”.

Projekt "Tworzenie dobrych dzielnic podmiejskich (smart districts) o dobrym środowisku zamieszkania w oparciu o metody analizy potrzeb obecnych i przyszłych użytkowników oraz audyt usług społecznych i przestrzeni publicznych w Mińsku Mazowieckim” jest kompleksowym działaniem służącym wytyczeniu nowego standardu w przekształcaniu przestrzeni miejskich średnich i małych miast w ośrodki o stabilnych strukturach lokalnych gwarantujących wysoką jakość życia ich mieszkańców. Funkcjonalne połączenie samorządów i współpraca jest bardzo istotna z uwagi na partnerstwo z najbliższym otoczeniem. Wypracowany standard będzie związany nie tylko z zaspokajaniem potrzeb natury czysto praktycznej (użyteczność, funkcjonalność przestrzeni), lecz również myśleniem strategicznym o rozwoju kultury w mieście, integracji i animacji społecznej, a więc elementach istotnych dla budowania tożsamości lokalnych niezbędnych przy tworzeniu i utrzymywaniu wysokiej jakości kapitału społecznego i zaangażowania społeczności w rozwój miasta.

Innowacyjną metodą w ramach projektu będzie przeprowadzenie analizy potrzeb społecznych, która posłuży do opracowania strategii inteligentnych dzielnic. Ponadto
w ramach projektu zrealizowana zostanie modelowa przestrzeń rekreacyjna w miejscu budynków komunalnych na Serbinowie, w której stworzenie zostaną zaangażowani mieszkańcy.

Jakie cele możemy osiągnąć?

  • Rozwój konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w sektorze usług dla mieszkańców.
  • Wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój przestrzenny miasta.
  • Wzrost udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych w samorządzie.
  • Pozytywne postrzeganie miasta i okolic jako przestrzeni do życia.
  • Wzrost liczby miejsc pracy na obszarze realizacji projektu w wyniku rozwoju sektora usług i poprawy jakości przestrzeni.
  • Wdrożenie wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w strategie jednostek samorządowych, w tym szczególnie miast objętych zasięgiem programu „Human Smart Cities”.
  • Zacieśnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców.

Inne aktualności

OK