Zarejestruj
18°C

Szkoła ucha dla malucha

Mińskie Towarzystwo Muzyczne oraz Miejski Dom Kultury zapraszają najmłodszych słuchaczy wraz z rodzicami na koncert połączony z aktywną zabawą muzyczną. Muzyka aktywizuje postawę twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną, rozwija procesy poznawcze i wrażliwość, 15 października przedstawimy "Muzyczne podróże ze skrzypcami i gitarą"  Skrzypce i gitara stanowią zgrany duet. Oba instrumenty mają struny, ale nieco inaczej ich używają. Wspólnie zabiorą małych melomanów w podróż na królewski dwór, do wiejskiego ogródka czy gorącej Brazylii.  Wykonawcy: Mateusz Strzelecki - skrzypce Paulina Garlińska - gitara, prowadzenie koncertu.


Dodaj wydarzenie