Sprawozdanie finansowe – rzetelne i darmowe źródło informacji o kondycji finansowej kontrahenta.

DODANO: 2014/04/14

Z czym kojarzy się większości przedsiębiorców sprawozdanie finansowe? Z obowiązkiem jego sporządzenia (jaki spoczywa na większości spółek prawa handlowego, niekiedy na spółkach cywilnych oraz przedsiębiorcach jednoosobowych), niezrozumiałą księgowością i obowiązkiem jego złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym? A z czym powinien przede wszystkim?

 

Sprawozdania finansowe to coś znacznie więcej niż zestawienie przez księgową różnych kwot i liczb. Wiesz co robią doświadczeni inwestorzy oraz maklerzy giełdowi przed podjęciem decyzji, której spółki kupić akcje? Nie tylko śledzą uważnie notowania na giełdzie. Przede wszystkim badają ich sprawozdania finansowe. Sprawozdania finansowe są bowiem niezwykle rzetelnym źródłem informacji o kondycji finansowej firmy. Źródłem, z którego można czerpać np. w celu zbadania wiarygodności finansowej kontrahenta.

 

Ze sprawozdania finansowego możesz dowiedzieć się nie tylko czy Twój potencjalny kontrahent osiąga straty, czy zyski, ale również takie informacje jak to, czy nie ma on problemów ze sprzedażą oferowanych towarów (o ile oczywiście takimi handluje), czy nie ma problemów z egzekwowaniem należności od swoich kontrahentów, czy sam nie jest nadmiernie zadłużony, jaki posiada majątek. Porównując zaś kilka sprawozdań za kolejne lata obrachunkowe możesz dowiedzieć się, czy rozwija się, czy też raczej chyli ku upadkowi.

Co trzeba zrobić aby dowiedzieć się takich informacji? Wystarczy zwrócić uwagę na niektóre znajdujące się tam pozycje i cyfry oraz... nauczyć się je czytać.

Przykładowo.  W jednym z dokumentów sprawozdania finansowego, konkretnie w bilansie, znajdują się pozycje „zapasy", „zobowiązania długoterminowe" i „zobowiązania krótkoterminowe".

Pozycja „zapasy" to nic  innego jak wartości niesprzedanych towarów.  Liczba znajdująca się pod tą pozycją zatem wykazuje, czy firma dużo sprzedała oferowanych przez siebie produktów, czy też „zalegają w magazynie". Kwoty ujęte pod tą pozycją wykazują więc, czy na oferowane przez firmę produkty jest duży czy mały popyt. Porównując wartości ujęte pod tą pozycją w kolejnych sprawozdaniach finansowych można z kolei uzyskać wiedzę, czy firma sprzedaje co raz więcej produktów, a więc - co do zasady - czy rozwija się, czy też jest na odwrót.

Pod pozycjami „zobowiązania długoterminowe" i „zobowiązania krótkoterminowe" można po prostu uzyskać informację o stanie zadłużenia danej firmy. Porównując sprawozdania finansowe za kolejne lata obrachunkowe można dowiedzieć się, czy zadłużenie firmy rośnie, czy też maleje.

Z kolei w innym dokumencie sprawozdania finansowego, czyli rachunku zysków i strat znajduje się pozycja „zysk/strata netto". Ta pozycja mówi sama za siebie. Przy czym na tą pozycję warto zwracać uwagę w kontekście zysków bądź strat osiąganych w poprzednich latach. Wówczas uzyskamy jasną informację, czy firma chyli się ku upadkowi, czy też co raz bardziej rozwija się.

A skąd wziąć sprawozdania finansowe kontrahenta? Teoretycznie powinny znajdować się w aktach rejestrowych spółki. Najprościej jednak poprosić o nie samego przyszłego kontrahenta. Jeżeli nie ma nic do ukrycia - nie widzę powodów dlaczego miałby odmówić przekazania kopii. Jeżeli odmówi - potraktowałbym to jako pierwszy sygnał ostrzegawczy.

 

0

Komentarze

Do wpisu nie dodano komentarzy

Dodawanie komentarzy możliwe jest tylko dla zalogowanych użytkowników

Autor


Krzysztof Orski

 

Jestem radcą prawnym prowadzącym kancelarię prawną świadczącą usługi skoncentrowane wokół obszarów  prawa gospodarczego, prawa umów, prawa pracy oraz prawa nieruchomości i prawa budowlanego.

WIĘCEJ

Kategorie

Ostatnie wpisy

Tagi

Archiwum wpisów

Polecane strony