Odstąpienie od umowy - o czym należy pamiętać, aby zrobić to skutecznie i efektywnie.

DODANO: 2014/03/25

Odstąpienie od umowy jest jednym z najczęstszych sposobów pożegnania się z nierzetelnym kontrahentem. Od strony „technicznej" nie jest to skomplikowana czynność. Wystarczy napisać na kartce dane kontrahenta oraz oświadczenie, że z powodu niewykonania danego zobowiązania odstępuje się od umowy, i przekazać taką kartkę kontrahentowi. Jeżeli jednak chciałbyś  to zrobić rzeczywiście skutecznie, a przede wszystkim zgodnie z własnymi interesami powinieneś uwzględnić kilka reguł:


Po pierwsze -  podejmując decyzję o odstąpieniu od umowy miej świadomość, że nie tylko umowa wygaśnie, ale co do zasady utracisz bezpowrotnie wszystkie uprawnienia jakie były dla Ciebie w niej przewidziane. Odstąpienie od umowy jest bowiem niczym innym jak unieważnieniem umowy. Wszystko to, co przekazałeś drugiej stronie, jest ona zobowiązana do zwrotu. I odwrotnie - jeżeli twój były kontrahent coś Ci przekazał, powinieneś mu to zwrócić. Jeżeli nabyłeś prawa np. z gwarancji, z chwilą odstąpienia od umowy tracisz je. Wyjątek stanowią zobowiązania, które są świadczone w sposób ciągły (np. umowa najmu, czy umowa o stałą obsługę prawną). W takiej sytuacji odstąpienie nie unieważnia tego co było zrealizowane przed odstąpieniem.

 

Jeżeli więc zależy Ci na zachowaniu tego co kontrahent już zrealizował lub na ważnych dla Ciebie uprawnieniach, a nie masz możliwości odstąpienia od umowy w części (patrz niżej) warto zastanowić się, czy nie lepiej wybrać innych dostępnych sposobów pożegnania się z kontrahentem.

 


Po drugie - warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia jest zwłoka kontrahenta. Należy przy tym pamiętać, że zwłoka to nie każde opóźnienie, ale wyłącznie opóźnienie zawinione. Przed wręczeniem kontrahentowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy warto więc upewnić się, czy to rzeczywiście kontrahent doprowadził do opóźnienia w realizacji zobowiązania, czy może jednak wpływ miały na to niezależne od niego czynniki.


Po trzecie - zanim wręczysz kontrahentowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy wyznacz wcześniej jeszcze jeden termin na wywiązanie się z zobowiązania. I pamiętaj: termin ten powinien być odpowiedni, czyli stwarzać rzeczywistą możliwość zrealizowania zobowiązania przez kontrahenta. Dopiero jeżeli kontrahent nie skorzysta z tej „ostatniej szansy" masz prawo odstąpić od umowy.

Wyjątkowo byłbyś zwolniony z tego obowiązku w sytuacji gdyby:
-  kontrahent z góry odmawiał wykonania zobowiązania,
- zobowiązanie kontrahenta polegało na wykonaniu dzieła lub robót budowlanych i ze względu na jego opóźnianie się z rozpoczęciem bądź wykonywaniem zobowiązania oczywiste byłoby, że nie wykona on zobowiązania w uzgodnionym terminie,
- przy zawieraniu umowy jedna z jej stron dała drugiej zadatek.

Po czwarte - jeżeli zobowiązanie kontrahenta jest podzielne, tj. może być wykonywane częściami, a każda część może mieć samodzielne znaczenie i stanowić samodzielną wartość, nie będziesz mógł odstąpić od całej umowy, ale co najwyżej co do niespełnionej w terminie części świadczenia i tej części, która miałaby być spełniona w dalszym terminie.
Wyjątkowo będziesz uprawniony do odstąpienia od całej umowy nawet w zakresie spełnionej już części świadczenia, jeżeli potrafiłbyś udowodnić, że kontrahent wiedział, że z punktu widzenia twoich interesów częściowe wykonanie świadczenia nie miałoby żadnego znaczenia.

Po piąte i najważniejsze - wcale nie musisz być skazany na powyższe reguły. Możesz stworzyć własne, dostosowane do swoich interesów. Warunek jest jeden: trzeba je zapisać w umowie.

0

Komentarze

Do wpisu nie dodano komentarzy

Dodawanie komentarzy możliwe jest tylko dla zalogowanych użytkowników

Autor


Krzysztof Orski

 

Jestem radcą prawnym prowadzącym kancelarię prawną świadczącą usługi skoncentrowane wokół obszarów  prawa gospodarczego, prawa umów, prawa pracy oraz prawa nieruchomości i prawa budowlanego.

WIĘCEJ

Kategorie

Ostatnie wpisy

Tagi

Archiwum wpisów

Polecane strony