Jak uniknąć niebezpieczeństwa uznania „umowy zlecenia” za umowę o pracę.

DODANO: 2014/03/29

Podejmując decyzję o zatrudnieniu pracownika na podstawie tzw. umowy zlecenia warto mieć na uwadze treść art. 22 Kodeksu pracy. A brzmi on tak:

 „§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1"

Przepis ten nie pozostawia więc wątpliwości: jeżeli nawet formalnie zawarłbyś z pracownikiem umowę zlecenia, a będzie on wykonywał powtarzalne czynności (tego samego rodzaju) pod Twoim kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez Ciebie wyznaczonym - z prawnego punktu widzenia będzie to umowa pracę z całym „dobrodziejstwem inwentarza" (urlopy, płatne zwolnienia lekarskie, ZUS itp.).

Konsekwencje tego mogą być niezbyt przyjemne.

Ustalenie, że umowa cywilnoprawna jest jednak umową o pracę może bowiem spowodować konieczność zapłaty:
- zaległych składek na ubezpieczenia społeczne pracownika wraz z zaległymi odsetkami za zwłokę,
- ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
- grzywny (od 1.000 zł do 30.000 zł) z tytułu popełnienia wykroczenia p-ko prawom pracownika,
- zaległych zaliczek na podatek dochodowy należny od zatrudnionej osoby.

Jak więc poprawnie sformułować umowę cywilnoprawną?

Jeżeli chciałbyś zatrudniać osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej powinieneś tak uzgodnić warunki pracy z pracownikiem, żeby cechy charakterystyczne dla umowy o pracę nie były przeważające. Przy czym za cechy właściwe dla umowy o pracę uznaje się: osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie pracodawcy, świadczenie takich samych powtarzalnych czynności, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem, odpłatny charakter zatrudnienia.
 
Z podpowiedzi, jakie można znaleźć w orzeczeniach sądowych oraz wyinterpretować z niektórych przepisów prawnych wynika że ze znacznym stopniem prawdopodobieństwa uniknie się ryzyka uznania umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę jeżeli zatrudniona osoba, zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami:
- nie będzie musiała świadczyć pracy osobiście,
- nie będzie podporządkowana zatrudniającemu,
- będzie ponosiła odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje działania związane ze świadczeniem pracy,
- nie będzie musiała świadczyć w pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez podmiot zatrudniający.

Bynajmniej nie musisz wprowadzać wszystkich powyższych warunków do zawieranych umów. Generalnie jednak im ich więcej będzie, tym Twoje szanse na uniknięcie ryzyka uznania zatrudnionej osoby za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę będą większe.

0

Komentarze

Do wpisu nie dodano komentarzy

Dodawanie komentarzy możliwe jest tylko dla zalogowanych użytkowników

Autor


Krzysztof Orski

 

Jestem radcą prawnym prowadzącym kancelarię prawną świadczącą usługi skoncentrowane wokół obszarów  prawa gospodarczego, prawa umów, prawa pracy oraz prawa nieruchomości i prawa budowlanego.

WIĘCEJ

Kategorie

Ostatnie wpisy

Tagi

Archiwum wpisów

Polecane strony